Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Uw onderneming en het milieu

Welke impact heeft uw onderneming op het milieu? Hoe kunt u uw energieprestatie verbeteren, uw consumptie van natuurlijke hulpbronnen verminderen en uw afvalbeheer optimaliseren? Wat uw activiteit ook is, u bepaalt zelf in welke mate u zich wilt inzetten voor het milieu.

Milieuverplichtingen van de ondernemingen

  • Elke onderneming in het Brussels Gewest die water gebruikt voor haar activiteiten is onderworpen aan de gewestelijke...

  • Het principe van de producentenverantwoordelijkheid verplicht ondernemingen steeds meer tot terugname van de producten...

  • Door hun uitstoot van vervuilende stoffen in de atmosfeer hebben ondernemingen een grote impact op de luchtkwaliteit....

  • Werken, vestigingen met een milieuvergunning, het verkeer... Op een beperkt grondgebied omvat het Brussels...

  • Het beheer en de sanering van verontreinigde bodems is een sociaal-economische realiteit in het Gewest. In het Brussels...

  • Momenteel is een milieuvergunning vereist voor ongeveer 200 soorten inrichtingen, of ze nu worden uitgebaat door een...

  • Brusselse ondernemingen die beslissen om het leefmilieu in hun dagelijks beheer te integreren, kunnen labels van...

Gewestelijke steunmaatregelen voor ondernemingen

Steeds meer Brusselse ondernemingen integreren duurzame ontwikkeling in hun bedrijfsstrategie. U komt er meer over te weten op de pagina "Milieulabels" in deze rubriek.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan u ook helpen om milieubeheer te integreren in uw bedrijfscultuur en organisatie. Via premies en subsidies voor groene investeringen zorgt het Gewest er bovendien voor dat uw milieu-investeringen optimaal renderen.

Externe linkhub.brussels begeleidt kostenloos bedrijven bij al de vragen omtrent milieu (soorten vergunningen, plannen voor de installaties, reglementering inzake afvalwater, afvalstoffen, uitstoten in de lucht, bedrijfsvervoerplan, enz.) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Groenestroomcertificaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Om de productie van groene stroom op basis van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling aan te moedigen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het systeem van de groenestroomcertificaten ingevoerd.

Elke stroomleverancier in het Brussels Gewest moet (op straffe van boetes) jaarlijks een quotum van groenestroomcertificaten kopen dat evenredig is aan de hoeveelheid elektriciteit die hij verkoopt op de Brusselse markt. Meer informatie hierover vindt u op de website van Externe linkde Brusselse energieregulator BRUGEL (BRUssel Gas ELektriciteit).