Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Leefmilieu Brussel

Elke dag zetten onze teams zich in om van Brussel een aangename en duurzame regio te maken voor iedereen die er woont, werkt of verblijft.

Als milieu- en energieadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat Leefmilieu Brussel in voor het uitstippelen en uitvoeren van het gewestelijk beleid op alle gebieden die met het milieu te maken hebben.

 Bruxelles Environnement • Leefmilieu Brussel
Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de Brusselse overheidsinstelling voor milieu en energie en richt zich tot alle burgers en bedrijven in Brussel.

Expertisegebieden

Leefmilieu Brussel is actief op verschillende gebieden en treedt transversaal en duurzaam op voor een meer ecologische, ethische en sociaal rechtvaardige samenleving.

Bescherming van natuurlijke hulpbronnen

Het beschermen van lucht, water, energie, het Zoniënwoud en groene ruimten, natuur en biodiversiteit, dierenwelzijn en bodem.

Milieuvriendelijk beheer van het grondgebied

De verwerking van afval tot grondstoffen plannen en beheren, de circulaire economie bevorderen, duurzame productie, consumptie en bouw aanmoedigen, groene ruimten, natuurgebieden en niet-bevaarbare waterwegen onderhouden, geluidsoverlast en blootstelling aan elektromagnetische golven verminderen.

Bestrijden van klimaatverandering

Het coördineren van regionale acties.

De beroepen

Architecten, biologen, groenbeheerders, landschapsarchitecten, juristen, projectleiders ... De beroepen die binnen Leefmilieu Brussel worden uitgeoefend, zijn zeer gevarieerd en georganiseerd rond vier pijlers.

Beroepen op het gebied van natuurontwikkeling

Om de groene zones, natuurgebieden, bossen en waterwegen van het Gewest te ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden en beschermen.

Beroepen voor bewustmaking, advies en ondersteuning

Om de gedragsveranderingen die essentieel zijn voor het welslagen van het milieubeleid te mobiliseren, adviseren en stimuleren.

Beroepen voor verzameling van wetenschappelijke milieugegevens

Om expertise te ontwikkelen in het verzamelen, beheren en verstrekken van milieugegevens.

De traditionele administratieve beroepen

Om de regelgeving voor te bereiden en op te stellen, milieuvergunningen en administratieve toelatingen te verstrekken overeenkomstig het wettelijk kader en milieucontrole en -inspectie uit te oefenen.

Bxl_environnement_leefmilieu

Contacteer ons