Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Milieulabels

Brusselse ondernemingen die beslissen om het leefmilieu in hun dagelijks beheer te integreren, kunnen labels van gespecialiseerde instellingen toegekend krijgen als beloning voor hun milieudynamisme.

Deze labels zijn een officiële erkenning van de goede toepassing van milieubeheer van de ondernemingen en van hun vooruitgang op het gebied van beheer van afval, energieverbruik, verplaatsingen of het rationele gebruik van grondstoffen. De labels dienen bovendien als leidraad om de milieu-inspanningen te structureren, te plannen en te meten. Er bestaan drie officiële erkenningssystemen voor de Brusselse ondernemingen en instellingen:

U wenst het label "Ecodynamische onderneming" te krijgen? Stuur dan uw kandidatuur naar Leefmilieu Brussel. Meer informatie over het Externe linklabel 'Ecodynamische onderneming' vindt u op de website van Leefmilieu Brussel. Dit label is gratis en richt zich tot elke onderneming in de ruime zin: groot of klein, privaat of openbaar, vereniging of non-profit, ongeacht het activiteitendomein. De vestiging die zich kandidaat stelt voor het label moet zich alleen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden. Het label wordt toegekend voor een periode van drie jaar.

Bxl_environnement_leefmilieu