U bent hier: Home / Mobiliteit & transport / Contactgegevens / Wie doet wat?

Wie doet wat?

Verschillende instanties in Brussel zijn bevoegd voor het beheer van de mobiliteitsinfrastructuur.
Brussel beschikt over een uitgebreide infrastructuur voor mobiliteit: wegen, pleinen, tunnels, bruggen, metro, enzovoort. Afhankelijk van hun plaats, hun aard of het soort werkzaamheden dat er wordt uitgevoerd, worden deze infrastructuren beheerd door verschillende actoren: Mobiel Brussel, de gemeentebesturen, de MIVB (Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel), enz.

Het kan gebeuren dat u een bepaald probleem op de weg moet melden: een verzakking, een weg in slechte staat, defecte straatverlichting, omgevallen bomen, enz. Of misschien hebt u een voorstel voor de infrastructuur waarvan u gebruik maakt voor uw verplaatsingen. Dan kunt u terecht bij de volgende contactpunten.

Wegeninfrastructuren

Naargelang het geval vallen de Brusselse wegen onder de bevoegdheid van het Brussels Gewest of van de gemeente waarin ze gelegen zijn.

Deze instanties zijn belast met infrastructuurwerken, asfaltering, herstellingen, signalisatie, het beheer van de lichten, strooien in de winter, enz. Ze staan ook in voor het parkeerbeheer, beveiliging, specifieke voorzieningen voor voetgangers, personen met een beperkte mobiliteit (PBM) en fietsen, openbare verlichting, beplanting, straatmeubilair, enz.

  • Voor gewestwegen kunt u contact opnemen met Brussel Mobiliteit op het gratis nummer 0800 94 001.
  • Voor gemeentewegen kunt u terecht bij het gemeentebestuur van de gemeente waarin de weg gelegen is.
Kaart van de Gewestwegen

Infrastructuur voor openbaar vervoer

  • De ontwikkeling en opvolging van de infrastructuren die bestemd zijn voor de uitbating van het gewestelijk openbaar vervoer (metro, premetro, bus en tram) worden beheerd door Brussel Mobiliteit: de ruwbouw, de afwerking (schilderen, wegdekbekleding), het plaatsen van uitrustingen (roltrappen, elektronische signalisatie, liften) of kunstwerken. Deze bouwwerken zijn eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van de sporen, die vallen onder de bevoegdheid van de MIVB (Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel).
    De MIVB is ook belast met de commerciële uitbating van de infrastructuren van Mobiel Brussel.
    Om een probleem te melden of een voorstel te doen over de infrastructuren van het openbaar vervoer, kunt u contact opnemen met Mobiel Brussel op het gratis nummer 0800 94 001.
  • De NMBS-groep (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) beheert de volledige Belgische spoorweginfrastructuur en treinstations. De NMBS-groep staat dus in voor het beheer, het onderhoud, de vernieuwing en de ontwikkeling van het net, met inbegrip van de spoorweginfrastructuren en treinstations in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Een vraag over deze website