U bent hier: Home / Wonen in Brussel / Deelnemen aan het openbare leven / Politieke participatie - verkiezingen / Verkiezingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Verkiezingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Verkiezingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Bij de verkiezing voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zijn er 89 zetels te verdelen, waaronder

  • 72 zetels voor de Franstalige taalrol
  • 17 zetels voor de Nederlandstalige taalrol.

Onmiddellijk na de verkiezingen starten de partijen die vertegenwoordigd zijn in het Brussels Parlement de onderhandelingen om een parlementaire meerderheid te vinden die voldoende groot is om de nieuwe gewestregering te vormen.

Bij de verkiezingen voor het Brussels Parlement worden ook aangesteld

  • de 19 Brusselse vertegenwoordigers voor het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel via onrechtstreekse verkiezingen. Deze vertegenwoordigers worden aangeduid door de Franstalige leden van het Brussels Parlement binnen hun eigen groep.
  • de 6 Nederlandstalige Brusselse vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement, door rechtstreekse verkiezing van kiezers die stemmen op een lijst van de Nederlandstalige taalrol voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Bovendien zetelen de verkozenen voor het Brussels Parlement ook in