Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Deelnemen aan het verenigingsleven

Verenigingen zijn er in alle soorten en maten: beroepsverenigingen, sportverenigingen, culturele, sociale, humanitaire of filosofische verenigingen enzovoort. In de eerste plaats zijn verenigingen mogelijkheden voor burgers om elkaar te ontmoeten, om ideeën uit te wisselen en om alles te weten te komen over onze verantwoordelijkheden en onze democratie.

De verenigingswereld wordt steeds meer erkend door de openbare overheden als medium voor dialoog met de burgermaatschappij. Het is onmogelijk om hier alle verenigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op te sommen, maar we belichten wel enkele trends binnen de verenigingsprojecten, met name in verband met burgerschap en 'samenleven'.

Interculturele dialoog

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een interculturele dialoog essentieel om de maatschappelijke integratie van immigranten te bevorderen en discriminatie te voorkomen. In deze optiek spelen de verenigingen een cruciale rol door bruggen te slaan tussen de verschillende gemeenschappen in het Brussels Gewest.

Het Centre Bruxellois d'Action Interculturelle (CBAI – Brussels centrum voor interculturele actie) is een organisatie die als doel heeft de interculturele relaties in Brussel en de Belgische samenleving te stimuleren. Op zijn website vindt u up-to-date informatie over interculturele acties en initiatieven, samen met een lijst van de verenigingen.

Contacteer ons

Centre Bruxellois d'Action Interculturelle

Stalingradlaan, 24
1000 Brussel

Wijkverenigingen

Inzake stadsleven springen twee verenigingen (een Franstalige en een Nederlandstalige) in het oog:

  • IEB – Inter-Environnement Bruxelles: een Franstalige vereniging met bijna 80 wijkcomités en gespecialiseerde groepen die zich inzetten voor het milieu, mobiliteit, stedenbouw, enz. in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Contacteer ons

IEB – Inter-Environnement Bruxelles (Euclidescentrum)

Scheikundigestraat, 34-36
1070 Brussel
  • BRAL - Brusselse Raad voor Leefmilieu: een onafhankelijk netwerk van bewonercomités en actieve Brusselaars die zich inzetten voor het stadsmilieu in de breedste zin van het woord, dus zowel leefmilieu als mobiliteit, stedenbouw en stadsrenovatie.

Contacteer ons

BRAL - Brusselse Raad voor Leefmilieu

Zaterdagplein, 13
1000 Brussel

Vrijwilliger bij een vereniging?

Aan Franstalige kant

De Franstalige Association pour le Volontariat (vereniging voor vrijwilligerswerk) is een pluralistische organisatie voor de coördinatie en promotie van vrijwilligerswerk, die een duizendtal verenigingen verenigt in Brussel en Wallonië.

Contacteer ons

Vereniging voor vrijwilligerswerk

Koningsstraat, 11
1000 Brussel

Aan Nederlandstalige kant

Contacteer ons

Kenniscenrtrum W(elzijn) W(onen) Z(org) - Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel

Lakensestraat, 76
1000 Brussel

Gelijke Kansen en Diversiteit

Het Gewest wil een beleid van Externe linknon-discriminatie en gelijkheid van kansen voeren, met specifieke aandacht voor een aantal kwetsbare groepen. Deze groepen vormen de doelgroepen van het gewestelijk gelijkekansenbeleid: mannen en vrouwen, personen met een handicap, personen van vreemde afkomst en holebi's.

En de jongeren?

In de sectie 'Jongerenparticipatie' kunt u het verenigingsleven ontdekken en informatie vinden over jeugdbewegingen en -verenigingen.