Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Publieke Raadgevingen

Elke burger heeft het recht om zijn mening te geven, zij het via een vereniging, een ombudsdienst of rechtstreeks aan de betrokken besturen. Hieronder helpen we u op weg naar de juiste persoon.

Contact opnemen met de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Bijna 1600 medewerkers verdeeld over zes besturen, op vier sites, beheren zeer uiteenlopende bevoegdheden om de Brusselse burgers en ondernemingen een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden in een context van duurzame ontwikkeling en met inachtneming van de waarden van de overheidsdienst.

Om contact op te nemen met de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, moet u het contactformulier op de website van de GOB invullen. Daar vindt u ook informatie over de werking van de GOB en nieuws over belangrijke gebeurtenissen binnen de organisatie.

In dialoog met de parlementsleden

Het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een volwaardige parlementaire assemblee, samengesteld uit 72 Franstalige en 17 Nederlandstalige afgevaardigden. U kunt contact opnemen met Externe linkde parlementsleden via de website van het Brussels Parlement.

Aan Nederlandstalige kant

U vindt de e-mailadressen van de Nederlandstalige parlementsleden op de website van Externe linkde Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Deze website bevat bovendien veel informatie over de werking en de activiteiten van deze instelling.

Aan Franstalige kant

Oproep voor projecten

Deel uitmaken van de Smart city strategie

Een Smart City is een stad die slimme oplossingen gebruikt, gebaseerd op data en technologie, om zo de levenskwaliteit van haar inwoners te verbeteren. Om die doelstelling te behalen, moeten burgers, de eindgebruikers, betrokken worden bij de ontwikkeling van die nieuwe oplossingen.

Dat is precies de bestaansreden van de Externe linkburgerparticipatieplatform, dat burgers de mogelijkheid biedt ideeën aan te dragen, te stemmen en te reageren op participatieve projecten die door Brusselse overheidsactoren worden opgezet.