You are here: Home / Wonen in Brussel / Deelnemen aan het openbare leven / Jongerenparticipatie / Het verenigingsleven ontdekken

Het verenigingsleven ontdekken

Mogelijkheden voor jongeren om zich te engageren in de Brusselse verenigingswereld
Milieu, duurzame ontwikkeling, welzijn, cultuur... Als u zich wenst te engageren en een actieve rol wenst te spelen in onze maatschappij, dan kunt u terecht bij tal van verenigingen. Enkele nuttige tips...

Aan Nederlandstalige kant

 • De Jeugddienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) biedt op zijn website allerlei informatie voor jongeren die zich wensen in te zetten voor een verenigingsproject.
  E-mail: jeugddienst@vgc.be
  Website: www.vgc.be
 • Het netwerk van JeugdInformatiepunten (JIP) biedt ook heel wat informatie aan voor jongeren.
 • Ten slotte helpt de vzw Jint jongeren op weg die zich willen inzetten voor een internationaal project, met inbegrip van subsidies (indien van toepassing).

Aan Franstalige kant

 • Bureau International Jeunesse (BIJ): deze dienst van de Franse Gemeenschap, opgericht door de Direction générale de la Culture en Wallonie-Bruxelles International, biedt verschillende internationale programma's voor jongeren tussen 13 en 35 jaar die in Wallonië of Brussel wonen. Doelstellingen: andere jongeren en culturen ontmoeten, van gedachten wisselen over thema's die u interesseren, uw stem laten horen en interculturele ervaring opdoen.
  Handelsstraat 18, 1000 Brussel
  Tel.: +32 (0)2/548 38 88
  Fax: +32 (0)2 218 81 08
  E-mail: bij@cfwb.be
 • Ideji: een informatiedienst voor jongeren, maar ook voor gezinnen, senioren en actoren uit de verenigingswereld. Deze dienst geeft gidsen uit (over vrije tijd en sport, voor gehandicapten, het onderwijs, enz.), biedt workshops en opleidingen aan, verzorgt een permanent online contact, enz.

  Website: www.idj.be (FR).

 • 'Infor Jeunes': 'Centre d'Accueil et d'Information Jeunesse' vzw: deze Brusselse informatiedienst, gesteund door Actiris en de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), bestrijkt een aantal domeinen die betrekking hebben op jongeren (rechten, studies en opleidingen, tewerkstelling, burgerschap, gezondheid, huisvesting, milieu, sport, cultuur, enz.).

  Website: www.jeminforme.be (FR).

 • Infor Jeunes Brussel en Laken: de Infor Jeunes-centra van Brussel en Laken zijn twee vzw's die jongeren informeren, bijstaan en adviseren in alle domeinen die hen aanbelangen.

  Website van Infor Jeunes Brussel: inforjeunesbruxelles.be (FR).

 • 'Bruxelles-J', de informatiewebsite voor jongeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: dit platform verenigt verschillende jongereninformatieactoren die vooral actief zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De website biedt tal van algemene informatie voor jongeren uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (over politiek, cultuur, maatschappij, economie, enz.).

  Website: www.bruxelles-j.be (FR).

Sinds maart 2010 is er in Brussel een nieuwe doorlopende dienst voor jongereninformatie.Deze dienst is het resultaat van een samenwerking tussen het BIJ ('Bureau International Jeunesse' van de Franse Gemeenschap) en 'Infor Jeunes' vzw (in Schaarbeek). Het is de bedoeling om minderjarige of meerderjarige jongeren, individueel of in groep, gemakkelijk en op een gebruiksvriendelijke manier toegang te verlenen tot informatie over hun rechten en over internationale mobiliteit. De dienst is doorlopend open op dinsdag, woensdag en donderdag, van 13 u. tot 18 u.

Handelsstraat 18 1000 Brussel (Luxemburg)
Tel.: + 32 (0)2 548 38 88