Bodemvervuiling

Bodemverontreiniging: aan welke regelgeving moet uw onderneming voldoen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Het beheer en de sanering van verontreinigde bodems is een sociaal-economische realiteit in het Gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalt de nieuwe ordonnantie van 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems welke procedures moeten worden nageleefd op het vlak van de identificatie en de behandeling van verontreinigde bodems.

U vindt alle alle stappen die u moet zetten bij een eventuele verontreiniging van uw terrein op de website van Leefmilieu Brussel. U kunt er ook de ordonnantie van 2009 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest downloaden.

Deze ordonnantie bevat de volgende aangifteverplichtingen:

  • Iedere vaststelling van bodemverontreiniging moet door de persoon die de vaststelling gedaan heeft, zo snel mogelijk aangegeven worden bij de houder van zakelijke rechten en de exploitant van het betreffende terrein.
  • Ieder voorval dat kan leiden tot een dreigende bodemverontreiniging moet zo snel mogelijk worden aangegeven aan Leefmilieu Brussel - BIM.

De twee uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems zijn verschenen in juli 2010.

 

Een vraag over deze website