Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Samenwerken met openbare instellingen

Overheidsinstellingen moeten bepaalde procedures volgen voor de selectie van leveranciers om een eerlijke mededinging te garanderen. Dit zijn de aanbestedingen van overheidsopdrachten.

Leveren aan de overheid

Overheidsopdrachten kunnen een belangrijke bron van activiteiten zijn voor uw onderneming. Een overheid heeft immers de meest uiteenlopende zaken nodig: werken, goederen of diensten. De aanbestedende overheid kondigt de opdracht aan, met de daarbij horende criteria voor offertes.

Op de Belgische federale portaalsite vindt u meer informatie over Externe linkoverheidsopdrachten.

Waar vindt u aanbestedingen?

Aankondigingen van opdrachten kunt u terugvinden op de officiële websites van de aanbestedende overheden. Een paar voorbeelden:

Online overheidsopdrachten

In België gebruiken de openbare diensten (federaal, gewestelijk en lokaal) het platform Externe link voor de publicatie van hun aanbestedingen.

Dit platform, dat openbare inkopers en ondernemingen gratis kunnen gebruiken, maakt het mogelijk om overheidsopdrachten online te publiceren en te raadplegen en om elektronische inschrijvingen/aanvragen in te dienen en te openen.

Overheidsopdrachten online publiceren en beheren biedt talrijke voordelen:

  • Administratieve vereenvoudiging
  • Besparing (papier, vervoer,…)
  • Transparantie
  • Betere toegankelijkheid voor KMO's.

In het kader van de Externe linkgewestelijke omzendbrief van oktober 2017 publiceren de gewestelijke administraties en instellingen in Brussel opdrachten boven € 30.000 exclusief btw dienen op e-Procurement en zijn ze verplicht vanaf dit bedrag elektronische offertes te aanvaarden via e-Tendering.

Hoe inschrijven?

Om toegang te krijgen tot de verschillende modules van e-Procurement moet je je inschrijven op het online platform Externe linkpublicprocurement.be.

Gebruikershandleidingen

Diverse Externe linkhandleidingen met uitleg over de verschillende modules van e-Procurement zijn online te vinden: 

Helpdesk

De federale helpdesk e-Procurement biedt eerstelijnshulp voor het gebruik van e-Procurement en is elke werkdag van 08:30 tot 12:00 en van 13:15 tot 16:30 uur bereikbaar.

De helpdesk e-Procurement biedt geen juridische of technische ondersteuning