Licenties, vergunningen en toegang tot het beroep

Bepaalde beroepen en activiteiten zijn gereglementeerd en onderworpen aan een toelating of licentie. Verder hebt u voor de uitvoering van bepaalde activiteiten vergunningen nodig. Een overzicht.

Gereglementeerde activiteiten

Controleer bij Brussel Economie en Werkgelegenheid of u aan alle voorwaarden voldoet en beschikt over de noodzakelijke vergunningen.

 • Examens van de centrale examencommissie voor handelsactiviteiten
 • (basiskennis management en vakbekwaamheden)
 • en beroepskaart voor niet-Europese zelfstandigen
 • Toeristisch logies
 • Reisagentschappen
 • Bio
 • Slagers-spekslagers
 • Dienstenchequebedrijven
 • Privétewerkstellingsagentschappen
 • Ambulante en kermisactiviteiten
 • Ambulante verkoop zonder winstoogmerk
 • ...

Bezoldigd vervoer

hub.brussels begeleidt kosteloos bedrijven bij al de vragen omtrent stedenbouwkunde (analyse van de aanvraag voor een vergunning, reglementering inzake kantoren, parkings, publiciteit, te volgen procedures, aanbevelingen, enz.) en milieu (soorten vergunningen, plannen van de installaties, reglementering inzake afvalwater, afvalstoffen, uitstoten in de lucht, bedrijfsvervoerplan, enz.) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.