U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit (GOBF)
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit (GOBF) is de belastingadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ontstaansgeschiedenis

Door de verschillende staatshervormingen zijn de gewestelijke bevoegdheden sterk toegenomen en is de nood aan fiscale autonomie alleen maar vergroot. Door de fiscale inkomsten in eigen beheer te nemen, is het gewest in staat zelf een doordacht fiscaal beleid uit te bouwen en fiscale maatregelen te nemen. Om dit alles uit te werken werd op 1 januari 2012 Brussel Fiscaliteit opgericht, en op 1 januari 2017 is zij vervolgens uitgegroeid tot een volledig onafhankelijke overheidsdienst..

Missie en doelstellingen

Dit bestuur heeft vanaf het begin een zeer duidelijke missie: enerzijds het fiscal beleid bevoegdheden correct uitvoeren, anderzijds de belastingen klantgericht, efficiënt en effectief beheren en op een geloofwaardige, zorgvuldige en verantwoorde wijze innen. Om dat zo goed mogelijk te doen gaf de regering aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit de volgende strategische doelstellingen mee:

 

  • het uitoefenen van de dienst van de belastingen en de administratieve boetes
  • de overname en ontwikkeling van de dienst van belastingen
  • het documentatie-, advies-, kennis- en datacentrum zijn inzake fiscaliteit en patrimoniumdocumentatie;
  • ontwikkeling van een volwaardig fiscaal dienstverleningsplatform
  • kwaliteit van de dienst gericht op gebruikers;

  • ontwikkeling van het personeel;
  • een efficiënte en duurzame werking;
  • internationale betrekkingen, Europese zaken en ontwikkelingssamenwerking

Onze opdracht

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat op fiscaal vlak voor veel uitdagingen. Zo moet er een nieuwe blik geworpen worden op milieufiscaliteitnen en, op de verschuiving van belasting op werk naar belasting op eigendom.

Brussel Fiscaliteit nam in 2018 de onroerende voorheffing over van de Federale Overheidsdienst Financiën en in 2020 de verkeersbelastingen.

Zeer ambitieuze doelstellingen die ervoor zorgden dat de bestaande fiscale diensten, die voorheen onder de bevoegdheid van Financiën en Begroting vielen, grondig moesten hervormd worden. Daarom investeerde Brussel Fiscaliteit volop in een performantere organisatiestructuur, een nieuwe IT-toepassing, efficiëntere processen en procedures, en administratieve vereenvoudiging.

De belastingplichtigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten de vruchten kunnen plukken van deze transformatie naar een modern fiscaal bestuur. Er werd dus rekening gehouden met een verbetering van de dienstverlening, administratieve vereenvoudiging, een investering in meer online-applicaties, een betere informatie-doorstroming en een digitalisering van de dossiers.

Brussel Fiscaliteit is volop in expansie en ontwikkeling. Ze heeft zich tot doel gesteld een voorbeeld te worden van een professioneel en sterk bestuur. Maar bovenal wil ze er zijn voor de Brusselse belastingplichtigen door een open communicatie te voeren en de burgers en bedrijven met respect te behandelen.

Contactgegevens

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit
Administratieve zetel: Sint-Lazarusplein 2, 1210 Brussel
Postadres: P.B. 12014 Brussel Noordstation, 1030 Brussel

Tel.: +32 (0)2 430 60 60

E-mail: info.fiscaliteit@fisc.brussels
Web: fiscaliteit.brussels
Platform MyTax: www.mytax.brussels

 

Een vraag over deze website