Milieu

Online diensten - Bedrijven - Milieu

Milieuwetgeving en stedenbouw

Brucodex is een database over de wetgeving in verband met stedenbouw en milieu.

Ingedeelde inrichtingen

Onder "ingedeelde inrichtingen" wordt verstaan de activiteiten, uitrustingen of producten die gevolgen kunnen hebben voor het milieu en hun omgeving  en een milieuvergunning vereisen.

Bodem

De site van Leefmilieu Brussel geeft aan hoe u te weten kan komen of uw bodem verontreinigd is en biedt meer informatie over het voorkomen van bodemverontreiniging en over saneren.

Bedrijfsvervoerplannen (BVP)

Om de Brusselaars te helpen zich op een duurzame manier te verplaatsen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervoerplannen geïmplementeerd, onder meer voor ondernemingen.

Low Emission Zone (LEZ)

De term “lage-emissiezone” duidt een stad of een deel van de stad aan waar de meest verontreinigende voertuigen niet mogen rijden.
De gewestelijke permanente lage emissiezone (LEZ) is van kracht op het grondgebied van de 19 Brusselse gemeenten.

Een vraag over deze website