bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

be.brussels in een nieuw jasje

Met het ambitieuze project van de "Gewestelijke Webstrategie" herziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn web-landschap. Het zet be.brussels op: een nieuwe generatie portaalsite die de content van meer dan 200 websites van het Gewest centraliseert en structureert, en de toegankelijkheid, bevattelijkheid en betrouwbaarheid van de informatie voor de Brusselse burgers en bedrijven, aan de hand van moderne interfaces, garandeert.

Gepubliceerd op

Het doel is duidelijk: focussen op de informatie die gebruikers zoeken in plaats van op de diensten die de overheid aanbiedt.

Het eerste thema van de portaalsite, "Over het Gewest", is toegankelijk met recente informatie over de samenstelling, het bestuur en de organisatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De inhoud van de andere dertien thematische families zal geleidelijk worden bijgewerkt tijdens de volgende lanceringen ( “Hulp, Sociaal, Gezondheid”, “stedelijke ontwikkeling”, “Werkgelegenheid”, enz. ). De volgende fase, de lancering van de sites "Huisvesting" en "Transport en mobiliteit" vindt binnenkort plaats.

Dit zijn de voornaamste doelstellingen van de Gewestelijke Webstrategie:

  • Ervoor zorgen dat de gebruikers die de websites van de Brusselse gewestelijke publieke besturen raadplegen vlot duidelijke, toegankelijke, centrale en up-to-date informatie vinden in moderne en makkelijk te gebruiken interfaces en die voldoen aan de Europese richtlijnen inzake de toegankelijkheid van websites;
  • Een hoog niveau van harmonisering nastreven, zowel op visueel vlak als voor de interface, tussen de websites van de verschillende overheidsinstellingen en met inachtneming van een coherente gewestelijke identiteit;
  • Vermindering van het aantal gewestelijke websites;
  • Overlappende webinvesteringen tussen verschillende overheidsinstellingen vermijden, door de nadruk te leggen op de mogelijkheden om de kosten te delen;
  • Toezien op de naleving door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van zijn verplichtingen in het kader van de Europese verordening inzake de “Single Digital Gateway”bhg.common.external_link_warning;
  • Het imago van Brussel opkrikken: moderner, doeltreffender en beter afgestemd op de behoeften van de gebruikers.

Het Gewest wil alle administraties die actief hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van deze eerste versie van de gewestelijke portaalsite van harte bedanken. Hun onschatbare bijdrage was een essentiële pijler in het succes van dit ambitieuze project.

Het Gewestelijke Webstrategie -project werd gecoördineerd door Paradigm en easy.brussels.