U bent hier: Home / Online diensten / Werken en ondernemen / Ondernemen in Brussel / Steun, financiering, premies, subsidies

Steun, financiering, premies, subsidies

Online diensten - Steun, financiering, premies, subsidies

Financiering

finance.brussels

finance&invest.brussels (Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel - GIMB) geeft financiële ondersteuning aan ondernemingen die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Financiering door de Europese Unie

NCP Brussels ondersteunt KMO's en onderzoeksorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van innovatie- of onderzoeksprojecten die gefinancierd worden door de Europese Unie.

Steun en subsidies

Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Innoviris is het Brussels Instituut ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Steun voor export

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) steunt de drie gewesten en de federale overheid bij de bevordering van de buitenlandse handel.

Subsidies voor de promotie van het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Via de website www.imagovanbrussel.be kunnen organisaties, die menen het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kunnen promoten, een subsidieaanvraag indienen.

Steun voor opleiding

Dienstenchequebedrijven

Dienstenchequebedrijven krijgen een opleidingsbudget waarmee hun werknemers erkende opleidingen kunnen volgen.

Een vraag over deze website