U bent hier: Home / Online diensten

Online diensten

Online diensten van het Brussels Gewest
Het Brussels Gewest biedt tal van online diensten, ook voor uw gsm of smartphone.

De online diensten van het Brussels Gewest of van de Brusselse gemeenten maken u het leven makkelijk.

Zo kunt u persoonlijke documenten aanvragen bij het elektronisch loket van uw gemeente, uw reisweg met het openbaar vervoer uitstippelen, de catalogus van een bibliotheek raadplegen, administratieve formulieren invullen, een klacht indienen, een aanvraag doen voor vrijstelling van de gewestelijke belasting enz.

Onder deze rubriek vindt u:

wifi.brussels

wifi.brussels  (vroeger Urbizone) is een gratis wifinetwerk dat in bepaalde zones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gemeentehuizen en -pleinen, stations, gebouwen van gewestadministraties...) beschikbaar is.
Op de online kaart kunt u de wifi.brussels-toegangspunten bekijken.

Open data

opendatastore.brussels is het Open Data portaal van de openbare diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze portal bundelt vrij toegankelijke en bruikbare gegevens in allerlei formaten op het vlak van mobiliteit, gezondheid, leefmilieu, cartografie, enz. Het openbaar vervoer (haltes, lijnen, ...), de groene ruimtes, de Villo-stations en nog veel meer gegevens staan middels allerlei licenties ter beschikking.

Op gemeentelijk niveau

Via haar Open Data portaal stelt de Stad Brussel haar datasets ter beschikking van iedereen. U hebt zo toegang tot honderden gegevens rond cultuur, toerisme, mobiliteit, gemeentelijke installaties,...

Brussels Smart City

Het concept van de smart city - of slimme stad - is al een realiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op het portaal www.smartcity.brussels vindt u de 'smart' oplossingen en de diensten die de inwoners, bezoekers, werknemers en ondernemers het leven makkelijker zullen maken en van Brussel een duurzaam gewest zullen maken.

Op gemeentelijk niveau

De portall smartcity.brussel.be biedt een overzicht van de projecten van de Stad Brussel als smart city.

Geoportaal van het Brussels Gewest

Het geoportaal van het Brussels Gewest biedt officiële geografische gegevens die door de verschillende Brusselse instellingen worden geleverd. Via dit portaal kunt u geografische kaarten creëren of raadplegen en thematische data opzoeken. U kunt ook gebruik maken van een geheel van cartografische webservices die door de partners ter beschikking worden gesteld.

Easybrussels - administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Easybrussels is het agentschap voor administratieve vereenvoudiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Easybrussels heeft als doelstelling de administratieve formaliteiten te verminderen en de procedures te vergemakkelijken voor alle gebruikers van de overheidsdiensten, zowel voor burgers als voor ondernemingen. De administratieve vereenvoudiging maakt het zo mogelijk de efficiëntie en kwaliteit te verbeteren in de relaties tussen de overheidsdiensten en hun gebruikers en in te spelen op de behoeften van de hedendaagse samenleving.

Op federaal niveau

Raadpleeg ook de online diensten van de federale overheid.

 

Een vraag over deze website