bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Werken als zelfstandige

Een zelfstandige is iemand die een beroepsactiviteit uitoefent zonder te zijn aangeworven met een arbeidscontract (zoals in de privésector) of statuut (in het geval van ambtenaren).

Een zelfstandige is als het ware een eenpersoonsbedrijf. U bent dan verantwoordelijk voor uw eigen sociale zekerheid en financieel management.

Zelfstandige in hoofd- of bijberoep

U kunt zich als zelfstandige vestigen in hoofdberoep (als uw zelfstandige activiteit uw enige beroepsactiviteit is) of in bijberoep (naast een job in loondienst). Dit heeft een invloed op uw sociale bijdragen en de sociale zekerheid die hieruit voortspruit.

Meer informatie over het opstarten van uw eigen zaak vindt u op de pagina’s ‘Ondernemen in Brussel’.

Beroepskaart voor buitenlanders

De beroepskaart voor buitenlanders is een machtiging die hen toelaat om in België zelfstandige activiteiten uit te oefenen.

Contacteer ons

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ)

Waterloolaan, 77
1000 Brussel

Contacteer ons

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Ernest Blerotstraat, 1
1070 Brussel

Contacteer ons

FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie

Contact Center, Vooruitgangstraat, 50
1210 Brussel