bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Permanente vorming

U wilt uw talenten ontplooien, uw kennis verdiepen of uw carrière een nieuwe wending geven? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt tal van mogelijkheden, zowel voor werknemers, werkzoekenden, zelfstandigen als voor gepensioneerden.

  • U bent bediende, arbeider, zelfstandige of werkzoekende en u bent op zoek naar een aanvullende opleiding of...

  • In België heeft naar schatting een op de tien volwassenen moeilijkheden met lezen, schrijven of rekenen, een probleem...

Goed om te weten

  • De examencommissie geeft leerlingen zonder diploma basis-, secundair of hoger onderwijs de kans om examens voor te bereiden en toch een diploma te behalen.
  • Het systeem van betaald educatief verlof beoogt de sociale promotie van de werknemers uit de privésector.
    Deze hebben recht op betaald verlof voor opleidingen die ze in hun vrije tijd of tijdens de werkuren volgen of om zich voor te bereiden op de examens van de middenjury of op examens voor de certificering van hun competenties.