Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Wie beheert welke infrastructuur?

Brussel beschikt over een uitgebreide infrastructuur voor mobiliteit: wegen, pleinen, tunnels, bruggen, metro, enzovoort. Afhankelijk van hun plaats, hun aard of het soort werkzaamheden dat er wordt uitgevoerd, worden deze infrastructuren beheerd door verschillende actoren: Brussel Mobiliteit, de gemeentebesturen, de MIVB (Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel), enzovoort.

Het kan gebeuren dat u een bepaald probleem op de weg moet melden: een verzakking, een weg in slechte staat, defecte straatverlichting, omgevallen bomen, enzovoort. Of misschien hebt u een voorstel voor de infrastructuur waarvan u gebruik maakt voor uw verplaatsingen. Dan kunt u terecht bij de volgende contactpunten.

Wegeninfrastructuren

Naargelang het geval vallen de Brusselse wegen onder de bevoegdheid van het Brussels Gewest of van de Open a new venstergemeente waarin ze gelegen zijn.

Deze instanties zijn belast met infrastructuurwerken, asfaltering, herstellingen, signalisatie, het beheer van de lichten, strooien in de winter, enz. Ze staan ook in voor het parkeerbeheer, beveiliging, specifieke voorzieningen voor voetgangers, personen met een beperkte mobiliteit (PBM) en fietsen, openbare verlichting, beplanting, straatmeubilair, enz.

Voor gewestwegen kunt u contact opnemen met Open a new vensterBrussel Mobiliteit op het gratis nummer 0800 94 001.

Voor gemeentewegen kunt u terecht bij het gemeentebestuur van de gemeente waarin de weg gelegen is.

Infrastructuur voor openbaar vervoer

De ontwikkeling en opvolging van de infrastructuren die bestemd zijn voor de uitbating van het gewestelijk openbaar vervoer (metro, premetro, bus en tram) worden beheerd door Externe linkBrussel Mobiliteit: de ruwbouw, de afwerking (schilderen, wegdekbekleding), het plaatsen van uitrustingen (roltrappen, elektronische signalisatie, liften) of kunstwerken. Deze bouwwerken zijn eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van de sporen, die vallen onder de bevoegdheid van de Externe linkMIVB (Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel).
De MIVB is ook belast met de commerciële uitbating van de infrastructuren van Mobiel Brussel.
Om een probleem te melden of een voorstel te doen over de infrastructuren van het openbaar vervoer, kunt u contact opnemen met Mobiel Brussel op het gratis nummer 0800 94 001.

De ontwikkeling en opvolging van de infrastructuren die bestemd zijn voor de uitbating van het gewestelijk openbaar vervoer (metro, premetro, bus en tram) worden beheerd door Open a new vensterBrussel Mobiliteit: de ruwbouw, de afwerking (schilderen, wegdekbekleding), het plaatsen van uitrustingen (roltrappen, elektronische signalisatie, liften) of kunstwerken. Deze bouwwerken zijn eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van de sporen, die vallen onder de bevoegdheid van de Open a new vensterMIVB (Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel). 

De MIVB is ook belast met de commerciële uitbating van de infrastructuren van Brussel Mobiliteit. 

Om een probleem te melden of een voorstel te doen over de infrastructuren van het openbaar vervoer, kunt u contact opnemen met Brussel Mobiliteit op het gratis nummer 0800 94 001.

De Open a new vensterNMBS-groep (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) beheert de volledige Belgische spoorweginfrastructuur en treinstations. De NMBS-groep staat dus in voor het beheer, het onderhoud, de vernieuwing en de ontwikkeling van het net, met inbegrip van de spoorweginfrastructuren en treinstations in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.