Contactgegevens

Mobiliteit is een van de prioriteiten van de Brusselse Gewestregering. Diverse instanties spelen hierin een rol.

Brussel beschikt over een uitgebreide infrastructuur voor mobiliteit: wegen, pleinen, tunnels, bruggen, de metro, enzovoort. Afhankelijk van hun plaats, hun aard of het soort werkzaamheden dat er wordt uitgevoerd, wordt deze infrastructuur beheerd door verschillende actoren: Mobiel Brussel, de gemeentebesturen, de MIVB (Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel), enzovoort. Op deze pagina's zetten we u op weg naar het juiste contactpunt voor uw mobiliteitsvraagstuk.