bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Meld een ongeval in het gewest

Als voetganger, fietser of bestuurder van een gemotoriseerd voertuig bent u gebruiker van een gewestweg in Brussel. Wat moet u doen bij een ongeval als gevolg van een defect aan de weg, werkzaamheden of een onderdeel van het openbaar domein (boom, lantaarn, paal)?

Naargelang het geval vallen de Brusselse wegen onder de bevoegdheid van het Brussels Gewest of van de gemeente waarin ze gelegen zijn. De voorschriften hieronder hebben enkel betrekking op ongevallen op een gewestweg. Voor gemeentewegen kunt u terecht bij het bevoegde gemeentebestuur. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen op het gratis nummer 0800 94 001.

Bent u als gebruiker van een gewestweg betrokken bij een ongeval als gevolg van een defect aan de weg, werkzaamheden of een onderdeel van het openbaar domein (boom, lantaarn, paal)? Dan moet u deze stappen ondernemen:

 • Verwittig de politie op het ogenblik van het ongeval en wijs, indien nodig, de andere gebruikers op het gevaar.
 • Neem indien mogelijk foto's van de locatie, het ongeval en de veroorzaakte schade. Vraag eventuele getuigen om te wachten tot de politie ter plaatse is of vraag hen of ze hun contactgegevens willen geven en eventueel een verklaring willen afleggen.
 • Dien een verklaring in (aangifte van klacht) bij de politie (ter plaatse als u hen hebt gebeld of in een commissariaat, liefst zo dicht mogelijk bij de plaats van het ongeval) over de schade veroorzaakt door het Gewest.
 • Bezorg zo snel mogelijk een kopie van het strafdossier aan de gewestelijke instanties van Brussel Mobiliteit.
 • Meld het schadegeval bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (die optreedt als zijn eigen verzekeraar) of via uw verzekeringsmaatschappij. Gebruik hiervoor het voorziene aangifteformulier.

Aangifteformulier schadegeval (NL)

 • Stuur het aangifteformulier naar het volgende adres:
  Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
  Brussel Mobiliteit
  Directie Administratieve Ondersteuning (DAO) – Cel Wetgeving en Geschillen
  Iris Tower
  Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel
 • Dien ook de nodige bewijsstukken in: kostenraming, expertiseverslag, facturen, inschrijvingsbewijs en/of bewijs van de technische keuring voor gemotoriseerde voertuigen, net als documenten die vereist zijn voor het beheer van het dossier. Op basis hiervan kan Brussel Mobiliteit een dossier openen, het onderzoek voeren en een uitspraak doen over de eventuele aansprakelijkheid van het Brussels Gewest.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brussel Mobiliteit op het gratis nummer 0800 94 001.

Mobiliteit_Brussel