Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Het Noodplan voor Huisvesting

Huisvesting wordt door artikel 23 van onze Grondwet erkend als een grondrecht. De Brusselse regering heeft van huisvesting een prioriteit van gemaakt door in 2019 het eerste hoofdstuk van haar gewestelijke beleidsverklaring aan dit thema te wijden. De regering heeft de staatssecretaris voor Huisvesting opgedragen concreet vorm te geven aan deze prioritaire doelstelling, wat resulteerde in het opstellen van een Noodplan voor Huisvesting (NPH), dat eind 2020 werd voorgesteld en in januari 2021 in werking is getreden.

Wat is het Noodplan voor Huisvesting?

Het Noodplan voor Huisvesting is een transversaal plan waarbij alle spelers uit de huisvestingssector betrokken zijn en dat 33 acties bevat, verdeeld over 5 actieterreinen:

 1. Het aanbod en de kwaliteit van woningen van sociale aard verhogen;
 2. Het overheidsoptreden op het gebied van huisvesting verbeteren;
 3. De huurders ondersteunen
 4. Het recht op huisvesting waarborgen; 
 5. De toegang tot eigendom bevorderen.

Elke actie van het plan verduidelijkt en vermeldt: 

 • De bevindingen die aan de basis liggen van de actie;
 • De personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de actie (verantwoordelijke minister, aansturend bestuur, partners);
 • De technische ontwikkeling van de actie;
 • De geplande logistieke wijzigingen;
 • De uitvoeringstermijnen;
 • De opvolgingsindicatoren;
 • Een nauwkeurige budgettaire raming.

Ontdek het Noodplan voor Huisvesting 2020-2024

Het Coordination Team

Om dit plan uit te voeren werd een Coordination Team opgericht. Dat neemt de vorm aan van een dynamische en transparante stuurgroep, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de verschillende betrokken publieke en private spelers. Gezien het transversale karakter van de te voeren acties, is het Coordination Team ondergebracht bij Externe linkBrussel Synergie, waardoor het gebruik kan maken van alle vaardigheden en diensten van deze overkoepelende structuur van de Externe linkGewestelijke Overheidsdienst Brussel

Dit team, bestaande uit professionals met een grondige kennis van de huisvestingssector, zal tot december 2024 operationeel zijn om elk van de actieterreinen tot de voltooiing ervan op te volgen.

Het NPH en wat erna?

Het Noodplan voor Huisvesting trad in 2021 in werking en nadert stilaan zijn einde (eind 2024). Dit plan was in meerdere opzichten vernieuwend, met name door de oprichting van een coördinatiecel (Delivery Unit) die verantwoordelijk was voor de opvolging, facilitering, monitoring en, voor bepaalde acties, de operationele uitvoering van de doelstellingen van het NPH.

Hieronder vind je de documenten die werden gepresenteerd tijdens het slotevenement van het NPH op 17 april 2024:

Contact

 • Muriel VANDER GHINST

  Coördinatrice van de cel Noodplan voor Huisvesting
  Contact via email
GOB-SPRB