Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Brussel Synergie

Brussel Synergie heeft als opdracht de uitvoering van het regeringsbeleid te vergemakkelijken en de spelers binnen en buiten de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) te linken.

Wat zijn onze opdrachten?

Brussel Synergie wil een referentiepartner worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ons bestuur heeft als opdracht de uitvoering van het regeringsbeleid te vergemakkelijken en de spelers binnen en buiten de GOB te linken. Het bestuur garandeert de algemene samenhang van de werking en onze acties, coördineert de acties van de verschillende besturen van de GOB en staat hen bij via een algemene dienstverlening.


Onder het rechtstreekse gezag van de secretaris-generaal en de adjunct-secretaris-generaal van de GOB bevat het bestuur diensten van algemeen belang met betrekking tot strategie, sturing en ondersteuning: 

 • Financiële Coördinatie;
 • Human resources; 
 • Het welzijn en de bescherming op het werk (IDPBW);
 • Logistieke ondersteuningsdiensten (Facilities); 
 • De Data Protection Officer (DPO); 
 • Kwaliteit en klachtenbehandeling; 
 • Het duurzaamheidsbeleid en het ISO 1400:2015-milieubeheersysteem; 
 • Het beheer van de briefwisseling en de interne verspreiding van documenten van de Brusselse regering;
 • Juridische ondersteuning (juridisch adviezen, overheidsopdrachten, enz.);
 • De vertaaldienst;
 • Communicatie. 


Bepaalde van deze opdrachten vervult het bestuur ook voor andere instellingen dan de GOB, in het kader van dienstenovereenkomsten.


Overigens hebben meerdere diensten van Brussel Synergie een impact op of rechtstreeks contact met burgers of instellingen, bedrijven, Brusselse of buitenlandse partners. Enkele voorbeelden:

Logo Bruxelles Synergie