bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Gewest stelt grenzen vast voor representatiekosten burgemeesters en schepenen

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, heeft de Brusselse Regering een maximumbedrag vastgelegd voor de representatiekosten van burgemeesters en schepenen. Een woordje uitleg.

Gepubliceerd op

We herinneren ons allemaal de gekozen vertegenwoordigster die sigaretten, pyjama's en zelfs ondergoed kocht op kosten van de belastingbetaler.Sindsdien heeft de gemeente een lijst opgesteld waarbij de onkosten beperkt worden tot horeca, representatie en uitgaven voor relatiegeschenken.

Van zijn kant heeft het Brussels Gewest, in het kader van zijn toezicht op de plaatselijke besturen en zoals toegestaan door de Nieuwe Gemeentewet, beslist om maximumbedragen vast te leggen voor representatiekosten en voordelen van welke aard ook voor burgemeesters en schepenen, afhankelijk van de omvang van de gemeente.

Omvang van de gemeenteJaarlijks maximumbedrag burgemeesterJaarlijks maximumbedrag schepen
Tot 29.999 inwoners€ 1.000 € 500 
Van 30.000 tot 49.999 inwoners€ 1.500 € 750 
Van 50.000 tot 99.999 inwoners€ 2.000 € 1.000 
Van 100.000 tot 199.999 inwoners€ 3.000 € 1.500 
200.000 inwoners en meer€ 4.500 € 2.000 

 

Representatiekosten zijn beroepskosten die strikt inherent zijn aan de behoeften van de functie (kosten om iemand uit te nodigen op restaurant, een geschenk te geven tijdens een officieel bezoek, bloemen aan te bieden bij een evenement of ceremonie, enz.). Voordelen van alle aard bestaan voornamelijk uit materiaal om te kunnen werken of zich te kunnen verplaatsen.

Dit zijn maximumbedragen. Natuurlijk kan de gemeenteraad lagere bedragen vaststellen, maar die mogen in geen geval hoger zijn dan de bedragen die door het Gewest zijn vastgesteld. Gekozen vertegenwoordigers hebben een voorbeeldfunctie. Door het bedrag van de representatiekosten te beperken, wil ik dat ze begrijpen dat het geld van de belastingbetaler geen zakgeld is”, zegt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen.