Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Gatz ondersteunt scholen die inzetten op meertaligheid

Dertig Nederlandstalige scholen in Brussel ontvangen samen 66.000 euro van de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) om op initiatief van Brussels minister Sven Gatz projecten op te zetten rond meertaligheid.

Gepubliceerd op

In een superdiverse grootstad als Brussel is meertaligheid een absolute troef. Hoe meer talen je spreekt en begrijpt, hoe sterker je staat op de arbeidsmarkt, hoe meer sociale contacten je kan leggen, hoe beter je kan deelnemen aan het leven in de stad, hoe ruimer en tegelijk hechter je wereld wordt.

Actiris, de gewestelijke overheid die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest instaat voor de begeleiding van de werklozen, onderzocht het belang van taalkennis voor werkzoekenden. De conclusie spreekt boekdelen: slechts 2 procent van de werklozen in het Brussels gewest is drietalig. Geen wonder ook dat 90 procent van de ouders volgens een onderzoek van BRIO, het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum, voorstander is van een vorm van meertalig onderwijs. Welke ouder heeft immers niet het beste voor met zijn kind?

Om die reden stimuleert de VGC al jarenlang krachtig taalonderricht Nederlands in een meertalige omgeving. De VGC versterkt het Nederlands in en rondom de school vanuit een open en positieve houding naar andere talen. Dit gaat hand in hand met de ambitie om de meertaligheid van alle kinderen en jongeren te bevorderen.

Inzetten op die meertaligheid Nederlands, Frans en Engels in combinatie met de thuistalen, is essentieel voor de ontwikkeling van de Brusselse kinderen en jongeren. Het maakt hen sterker om te leven, te werken en te bewegen in een superdiverse samenleving.

Op initiatief van Brussels minister voor de Promotie van meertaligheid Sven Gatz, die in de VGC ook bevoegd is voor Nederlandstalig onderwijs, stimuleert de VGC de scholen via een projectoproep om meertaligheid op school te bevorderen. Scholen die een project indienen kunnen daarvoor een subsidie krijgen tot 2.000 euro. Nederlandstalige scholen die samenwerken met een school van een andere taalgemeenschap, kwamen zelfs in aanmerking voor een subsidie tot 4.000 euro.

“Het resultaat van deze eerste projectoproep mag gezien worden”, aldus minister Gatz. “Dertig scholen, onderverdeeld in 26 basisscholen, 3 secundaire scholen en 1 kunstacademie, ontvangen een subsidie. Vijf onder hen zetten een project op waarvoor ze met een Franstalige instelling samenwerken.”

Scholen bedachten een brede waaier van projecten om leerlingen te overtuigen van het belang van meertaligheid of om de ontwikkelingskansen van hun leerlingen op het vlak van taalkennis te versterken. Zo kopen sommige scholen anderstalige boeken aan, andere scholen stimuleren de ouders om thuis voor te lezen in de thuistaal van de kinderen. En nog andere scholen gaan vakoverschrijdend aan de slag met het Nederlands, Frans en Engels rond poëzie of de Eerste Wereldoorlog. Weer andere scholen werken samen met een Franstalige school een theatervoorstelling in het Nederlands en het Frans uit.

Alle projecten krijgen een plaats op Externe linkwww.brusselvoltaal.be, een online gids voor scholen naar informatie over en ondersteuning bij meertaligheid.