bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Samenstelling van het Kabinet

 • Eric MERCENIER

  Kabinetschef Secretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) Algemene Coördinatie van het Kabinet
  Contact via email

Communicatie

Secretariaat van het Kabinet

Cel Territoriale Ontwikkeling - Stadsvernieuwing

Cellen Imago van Brussel, Toerisme, Screen, Mobiliteit, Taxi’s, Cultuur, COCOF

Cellen Toerisme, Preventie en Veiligheid, Juridische Aangelegenheden, Erediensten, Goed Bestuur, Overlegcomité

Cellen Franse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (COCOF), Kinderkribben, Onderwijs, Personen met een Handicap, Schoolvervoer

Cellen Strategie 2030, Economie en Werk

Cel GGC (Gezondheid en Welzijn)

Internationale Betrekkingen

Betrekkingen Parlement

Burgerrelaties

Begroting

Kanselarij

Ondersteuning

 • Peter TIELEMANS

  Traducteur
 • Guy VAN EYCK

  Traducteur
 • Nora DERRAZ

  Indicateur
 • Latifa BENAICHA

  Indicateur
 • Angélique VANOBBERGHEN

  Huissière
 • Karine DE RIJCK

  Chauffeur du Ministre-Président
 • ALI ERGUN

  Chauffeur Staff
 • Joël GABRIEL

  Chauffeur Staff
 • Marc RAEKELBOOM

  Chauffeur Staff
 • Myriam CHERROUD

  Accueil
 • Graziella MANCUSO

  Accueil
 • Nathalie MATHY

  Accueil
 • Virginie PHILIPS

  Accueil
 • Amina SEGGARI

  Accueil
 • Calogero SANTANGELO

  Cuisine
 • Elisabete DE OLIVEIRA FERREIRA

  Entretien
 • Suzanna DELLE GROTTAGLIE

  Entretien
 • Rachid TAIBI

  Entretien