Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Een jaar na de lancering van de oproep: 9.000 huurtoelagen toegekend in Brussel!

Na grote inspanningen om de verschillende stelsels van huurtoelagen te stroomlijnen, de toekenningsvoorwaarden te versoepelen en de procedure te vereenvoudigen, werd de nieuwe huurtoelage in oktober 2021 gelanceerd.

Gepubliceerd op

Na grote inspanningen om de verschillende stelsels van huurtoelagen te stroomlijnen, de toekenningsvoorwaarden te versoepelen en de procedure te vereenvoudigen, werd de nieuwe huurtoelage in oktober 2021 gelanceerd.

Met succes. Tot in 2021 waren er maar 400 gezinnen die een huurtoelage kregen. Ondertussen zijn er maar liefst 9.000 gezinnen die de nieuwe huurtoelage al hebben ontvangen.

Onder impuls van Nawal Ben Hamou, staatssecretaris voor Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, heeft Brussel Huisvesting een echte paradigmaverschuiving op het vlak van administratieve vereenvoudiging teweeggebracht.

Er werd een semiautomatische gegevensverwerking ingevoerd, waardoor de aanvrager niet langer zelf alle documenten moet voorleggen waarmee Brussel Huisvesting kan nagaan of aan de voorwaarden is voldaan. Dit is een heuse revolutie binnen de Brusselse administratie. Brussel Huisvesting is de eerste die op deze manier te werk gaat.

De analyse van de dossiers gebeurt niet automatisch. Het bestuur analyseert elk dossier afzonderlijk en vraagt indien nodig bijkomende informatie op.

« Un travail énorme que l’administration a réalisé et qui permet aujourd’hui de soutenir 9000 ménages, dont un tier sont des familles monoparentales. Les CPAS, le service logement des communes et les associations d’insertion par le logement ont été d’une aide précieuse sur le terrain pour aider les familles à introduire leur dossier  » se félicite Nawal Ben Hamou.

Zoals bekend is deze maandelijkse financiële tegemoetkoming een hulp om de huur te betalen in afwachting van de toewijzing van een sociale woning. 
Volgens de ramingen zijn er nog ongeveer 3.000 gezinnen die recht hebben op deze toelage, maar die nog geen aanvraag hebben gedaan, ondanks de informatie die werd verspreid en de vereenvoudigde procedure. Alle info kan gevonden worden op de website Externe linkwww.logement.brussels of op het nummer 0800/40.400.