bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Regels voor goed bestuur in gemeenten verder geconsolideerd

Regels bepalen voor de aanwerving van kabinetsmedewerkers, disciplinaire sancties vastleggen en gemeenten verplichten om gedrags- en deontologische regels op te stellen. Dit zijn de belangrijkste beginselen van het ontwerp van ordonnantie ingediend door Bernard Clerfayt, de Brussels minister van Plaatselijke Besturen, en waarmee de Regering in eerste lezing heeft ingestemd.

Gepubliceerd op

Voorbeeldig gedrag

Het vertrouwen van de burgers terugwinnen betekent ook transparantie en beter bestuur. Politici kunnen zich niet langer gedragen alsof ze boven de regels staan. Ze zijn gekozen vertegenwoordigers van het volk en moeten zich als zodanig voorbeeldig gedragen. Hieraan werk ik sinds het begin van de legislatuur
Bernard ClerfaytBrusselse minister van Plaatselijke Besturen.

Verdere verbetering van transparantie en bestuur

Na het opleggen van een volledige decumul, het verminderen van het aantal schepenen en het verduidelijken van de situatie van gemeenteraadsleden met ziekteverlof, blijft het Brussels Gewest werken aan transparantie en modernisering van het lokale leven

3 leidende beginselen voor regels van goed bestuur en transparantie

  1. Er worden minimumregels vastgelegd voor de aanwerving en het statuut van het personeel van de kabinetten van burgemeesters en schepenen. Aan het begin van de legislatuur bepaalt de gemeenteraad of de burgemeester en schepenen recht hebben op personeel en zo ja, hun aantal en bezoldigingsregeling.
  2. De regels met betrekking tot het tuchtstatuut van de lokale mandatarissen worden verduidelijkt. Het begrip "grove nalatigheid" heeft aldus betrekking op handelingen die verband houden met de uitoefening van de functie. Het begrip "kennelijk wangedrag" heeft betrekking op ernstige feiten die verband houden met het privéleven. Kennelijk wangedrag kan niet gebaseerd zijn op beweringen, zonder bewijs of convergentie van talrijke getuigenissen, als het moet leiden tot een tuchtonderzoek en een sanctie. Een gerechtelijke veroordeling bij een definitieve uitspraak is een goede illustratie van het kennelijk karakter van de vermeende feiten.
  3. De gemeenteraad moet deontologische en ethische regels vastleggen, die ook van toepassing zijn op het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad kan ook een ethische commissie oprichten om toe te zien op deze regels.