Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Besluiten inzake toezicht op gemeenten online toegankelijk

Sinds mei worden alle besluiten van de toezichthoudende overheid tot schorsing of nietigverklaring van een beslissing van een gemeenteraad of college gepubliceerd op de website van Brussel Plaatselijke Besturen.

Gepubliceerd op

Deze beslissing van de Brusselse minister voor Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, vergemakkelijkt de toegang tot de adviezen van de toezichthoudende overheid en verbetert de transparantie. Weer een stap naar goed bestuur!

Meer toegankelijke informatie voor iedereen

“Mijn doel is om een corpus aan rechtspraak te creëren. Deze adviezen zijn nuttig voor de plaatselijke besturen die aldus de motivering van de verschillende beslissingen en de punten die in de ogen van de toezichthoudende overheid belangrijk zijn, kunnen achterhalen. Door alle toezichtsbesluiten op één plaats samen te brengen, worden ze bovendien gemakkelijker toegankelijk”, legt Bernard Clerfayt uit.

Deze maatregel streeft ook een andere doelstelling van de DéFI-minister na: transparantie voor goed bestuur.

“Er kan geen goed bestuur zijn zonder transparantie. Het is een van de fundamenten van onze democratie. Het is dus volkomen logisch om de toezichtsbesluiten te publiceren en voor iedereen zichtbaar te maken”, voegt de minister eraan toe.

Bij deze publicaties zal rekening worden gehouden met de uitzonderingen waarin de regels betreffende de AVG voorzien. De gepubliceerde toezichtsbesluiten kunnen geraadpleegd worden op de website van Brussel Plaatselijke Besturen.

De toezichthoudende autoriteit controleert of gemeentelijke beslissingen in het algemeen belang zijn

In het Brussels Gewest kan de regering, via de minister van Plaatselijke Besturen, een beslissing van een gemeente goedkeuren, schorsen of vernietigen. Aktes van gemeenteraden en colleges worden aldus voorgelegd aan de gewestelijke toezichthoudende overheid, die gemiddeld 30 dagen de tijd heeft om zich uit te spreken.

Overheidsopdrachten voor werken, bevordering van het gemeentepersoneel, begrotingen en rekeningen, enz. Al deze beslissingen kunnen worden voorgelegd aan de toezichthoudende overheid, die nagaat of zij passend of in het algemeen belang zijn. Deze autoriteit kan ook een zaak onderzoeken op basis van een klacht.