bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

250.000 euro om digitale vaardigheden van Brusselaars te verbeteren

In juli 2023 heeft de Brusselse minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, via Paradigm de nieuwe projectoproep “Digital.Brussels” uitgeschreven. Ondersteuning van de doelgroepen die helemaal niet vertrouwd zijn met digitale technologie, IT-permanenties in de wijken, sensibilisering voor de media, didactische workshops, etc. In totaal werden zes projecten gekozen voor een totaalbedrag van 250.000 euro.

Gepubliceerd op

In het Brussels Gewest is 40% van de bevolking, of meer dan 300.000 Brusselaars tussen 16 en 74 jaar, digitaal kwetsbaar. “Iedereen digitaal” is meer dan een slogan, het is een doelstelling voor Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

“Er is zich een muur aan het optrekken tussen de mensen die overweg kunnen met digitale technologie, en de anderen. Digitale technologie toegankelijk maken voor iedereen om bij te dragen aan een betere sociale en economische integratie, is een kwestie van digitale solidariteit”, stelt Bernard Clerfayt.

Om de digitale vaardigheden van de Brusselaars te verbeteren, heeft Paradigm, op initiatief van de Brusselse minister van Digitalisering, een nieuwe editie van de projectoproep “Digital.Brussels” gelanceerd.

In totaal werden 6 projecten gekozen; zij krijgen financiële steun gaande van 30.000 tot 60.000 euro. Al deze projecten bevorderen een betere toegang, een versterking van de vaardigheden en het gebruik van digitale tools. Deze initiatieven richten zich tot de doelgroepen die het minst vertrouwd zijn met digitale technologie, en geen gebruik maken van de computerruimtes of de structuren die toegang tot en opleidingen voor digitale tools aanbieden.

  • De vzw ARA: het project “A digital Home”, dat daklozen de kans geeft zich vertrouwd te maken met digitale technologie [56.904 euro].
  • Het Croix-Rouge de Belgique: het project “Ensemble, Tous Connectés”, dat een beroep zal doen op zijn vrijwilligers om hulp aan huis te bieden aan mensen die in een situatie van digitale ongelijkheid verkeren [11.015 euro].
  • Habitat & Rénovation: het project “De la maison à l'espace numérique”, dat hulp aan huis wil leveren en openbare permanenties door informatici wil organiseren [59.970 euro].
  • Het OCMW van Schaarbeek: het project “De l’accueil vers l’accompagnement numérique”, dat de organisatie van permanenties door informatici inhoudt om de begunstigden in overeenstemming met hun behoeften te begeleiden [40.100 euro].
  • Arts&Publics, het project “XPlay”, dat videogames gebruikt om de belangstelling van jongeren voor informatica te wekken. Dit project is gericht op jongeren tussen 15 en 25 jaar, vrouwen, kwetsbare doelgroepen en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) [36.450 euro].
  • Het Atelier du web: het project “Les Cordonniers du Web: vers une autonomie numérique”, dat zijn teams opleiders en de aangeboden hulp in zijn cyberspace zal versterken [46.000 euro].

“Deze subsidie zal een duwtje in de rug geven aan deze verenigingen die een essentiële opdracht uitvoeren! Hun nabijheid met het publiek maakt het mogelijk gerichte acties te ondernemen om de digitale ongelijkheden weg te werken”, besluit de DéFI-minister.