Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Een verklaring om de schade veroorzaakt door fast fashion te stoppen

Fast fashion buit inwoners in het Zuiden uit, veroorzaakt enorme vervuiling en heeft rampzalige gevolgen voor zowel onze lokale economieën als die van de landen in het Zuiden. Op vrijdag 26 mei heeft Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie van het Brussels Gewest, tijdens de ChangeNOW Summit in Parijs samen met burgemeesters van grote Europese metropolen een krachtige oproep gedaan aan supranationale organisaties om sterke regelgeving aan te nemen waarbij ondernemers van de slow fashion op gelijke voet gesteld worden met multinationals van de fast fashion.

Gepubliceerd op

ChangeNOW is een top in Parijs die politieke en economische beleidsmakers bijeenbrengt om belangrijke vernieuwers op het gebied van duurzaamheid te ontmoeten en beste praktijken uit te wisselen. Om de transitie te versnellen, en ze niet op pauze te zetten.

De textiel- en modesector komt er uiteraard uitgebreid aan bod, aangezien het een van de grootste sectoren van de mondiale economie is.

Die industrie is momenteel verantwoordelijk voor grote milieuverwoestingen en grove schendingen van de mensenrechten. Iedereen herinnert zich de instorting van Rana Plaza in Bangladesh, waarbij meer dan 1100 personen om het leven kwamen en de omstandigheden van uitbuiting en zelfs slavernij in de producerende landen aan het licht kwamen.

Die fast fashion is ook een echte rem op de ontwikkeling van een lokale en ambachtelijke economie. Zolang merken van de fast fashion een door een kind in het Zuiden gemaakt T-shirt van drie euro mogen verkopen, zullen ontwerpers en ondernemers van de slow fashion nooit de concurrentie kunnen aangaan.

In het Brussels Gewest worden in het kader van de strategie voor de economische transitie ‘Shifting Economy’ alle beschikbare economische instrumenten ingezet om ondernemers van de slow fashion te ondersteunen: financiële steun, begeleiding, bewustmaking van het grote publiek, productie- en verkoopterreinen …

Helaas is die gewestelijke steun echter niet voldoende tegenover de mondiale reuzen van de industrie. De andere beleidsniveaus moeten zich nu dringend ook gaan inzetten.

Op initiatief van Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie, hebben verschillende leiders van grote Europese metropolen (Parijs, Dublin, Bologna, Turku …) met het oog daarop tijdens ChangeNOW de ‘Slow Fashion Declaration’ ondertekend. Daarin worden supranationale organisaties (de Europese Unie, de OESO en de G7) opgeroepen om ambitieuze regelgevingen aan te nemen die de nationale economische grenzen overschrijden en vormgeven aan een mondiaal systeem waarin textielondernemingen VERPLICHT WORDEN om de werknemers en het milieu te respecteren.

Barbara Trachte: ‘We kunnen en willen niet wachten tot de natuur en de biodiversiteit volledig vernietigd zijn. We willen geen nieuwe Rana Plaza. We willen niet dat ontwerpers van de slow fashion failliet gaan. We willen een einde maken aan de schadelijke praktijken van de fast fashion en we willen rechtvaardige mededingingsregels.’