Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

500 000 euro om vrouwelijk ondernemerschap aan te moedigen in brussel

Op voorstel van de staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, en de staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou, lanceert de Brusselse regering een tweede editie van haar projectoproep om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen: ‘Women in Business’.

Gepubliceerd op

Ondanks dat het aantal vrouwen met een zelfstandigenstatuut in het Brussels Gewest voortdurend toeneemt (+ 30% in 10 jaar), zijn er toch nog altijd 2,5 keer meer mannen dan vrouwen met een zelfstandige activiteit in Brussel. Dat bleek uit de laatste barometer van het vrouwelijk ondernemerschap van hub.brusselsExterne link[1].

België heeft bovendien de laagste tewerkstellingsgraad van de Europese Unie voor personen met een nationaliteit van buiten de Europese Unie (53,6% in 2021). In Brussel bedroeg die tewerkstellingsgraad in 2021 39%, met een verschil van bijna 20% tussen mannen en vrouwen, ten nadele van vrouwen.

Om dat percentage te verbeteren, moeten verschillende acties tegelijk uitgevoerd worden: de regularisatie van personen zonder papieren bevorderen, maatregelen aannemen voor een betere verdeling van de huishoudelijke uitgaven tussen vrouwen en mannen, discriminatie bestrijden bij de aanwerving en ook het vrouwelijk ondernemerschap ondersteunen.

Uit een studie van januari 2023 van de ngo Digital Leadership Institute blijkt dat het, om de belemmeringen voor het ondernemerschap van migrantenvrouwen in Europa weg te nemen, van essentieel belang is begeleidingsprogramma’s voor die vrouwen te ontwikkelen en de netwerken van vrouwelijke ondernemers te ondersteunen.

Om vrouwen die het avontuur van het ondernemerschap willen aangaan te ondersteunen, heeft het Brussels Gewest dus de projectoproep ‘Women in Business’ gelanceerd. Die oproep is bedoeld om in het bijzonder de ondervertegenwoordigde vrouwen in het ondernemerschap te ondersteunen. Zo werden tijdens de vorige editie 8 begeleidingsstructuren gefinancierd, waaronder Women in Food (die bedoeld is om migrantenvrouwen in de voedingssector te begeleiden), Women in Textile (een begeleiding van een jaar voor ontwerpsters met duurzame textielprojecten), Shifting Standards (om vrouwen te helpen om hun onderneming te doen groeien) …

De lijst van gesubsidieerde structuren is te vinden op de website

Dit initiatief maakt deel uit van de strategie voor de economische transitie van het Gewest, de ‘Shifting Economy’, die ook tot doel heeft een gunstig klimaat voor ondernemerschap te creëren, waarin de hele Brusselse diversiteit wordt meegenomen.

Het budget voor deze nieuwe editie van de projectoproep ‘Women in Business’ bedraagt 500 000 euro om gedurende een jaar privéstructuren te ondersteunen die begeleidingsprojecten voorstellen voor vrouwelijke (kandidaat-)ondernemers. Concreet zullen de winnaars naar keuze moeten zorgen voor:

  1. begeleidingsprogramma’s voor vrouwelijke (kandidaat-)ondernemers;
  2. programma’s, activiteiten en evenementen rond mentorschap, wederzijdse hulp en coaching, met name in de vorm van ondernemersnetwerken.

Het budget per project zal variëren van 35 000 tot 100 000 euro. De projecten zullen door een jury worden geselecteerd op basis van criteria zoals de kwaliteit van de aangeboden begeleiding en de verenigbaarheid van de doelgroep met de inclusiedoelstelling van de oproep.

‘Een eigen beroepsactiviteit creëren is voor veel Brusselse vrouwen een kans om zich te emanciperen en, voor sommigen, om de informele economie te verlaten. Het is ook een manier om de discriminatie op de arbeidsmarkt te vermijden. Het doel van deze projectoproep is om begeleidingsinitiatieven te steunen, zodat ze vrouwelijke kandidaat-ondernemers helpen om hun activiteit te ontwikkelen, met bijzondere aandacht voor de vrouwen die het verst af staan van de regelingen die al door het Gewest opgezet zijn’, verklaart Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie.

Nawal Ben Hamou, staatssecretaris voor Gelijke Kansen: ‘Als feministe weet ik hoe vrouwen alleen zelfredzaam kunnen worden door financiële onafhankelijkheid. De begeleiding die aangeboden wordt door de projecten van Women in Business is essentieel om te zorgen dat vrouwen, in al hun diversiteit, hun professionele belangen concreet kunnen verwezenlijken en zo hun economische en financiële vrijheid kunnen waarborgen.’

Meer informatie zal binnenkort beschikbaar zijn op Externe linkeconomie-werk.brussels/projectoproepen. Op 15 mei 2023 zal ook een infosessie gehouden worden.

Externe link[1]https://hub.brussels/nl/blog/vrouwelijk-ondernemerschap-brussel-lift/