bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Over Barbara Trachte

Barbara Trachte, geboren op 3 maart 1981 in Schaarbeek, lid van Ecolo.

Met een diploma rechten en internationaal recht van de ULB, raakte ze op zeer jonge leeftijd betrokken bij Amnesty International, waar ze werkte rond de kwestie van de Rwandese genocide en de grote debatten over de mensenrechten. Als juriste en medevoorzitter van Écolo j, werd ze in 2009 verkozen tot lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en zetelt ze in het Parlement van de Franse Gemeenschap. Ze is gespecialiseerd in onderwijs en kinderrechten. 

In 2019 werd ze benoemd tot Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek en minister-president van COCOF. Als allereerste ecologe in het land die de portefeuille Economie bekleedt, leidt ze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een beleid dat resoluut gericht is op economische transitie, met het oog op het afstemmen van economische doelstellingen op klimaat- en sociale doelstellingen. Ze voert de Shifting Economy uit, een strategie die erop gericht is de economische activiteiten in Brussel geleidelijk om te vormen zodat ze bijdragen tot het aanpakken van de sociale en ecologische uitdagingen.