bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Melding Digitaal Brussel

Op 12 januari 2024 werden de "Gezamenlijke decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de digitale overgang van de overheid", beter bekend als "Digitaal Brussel", aangenomen.

U kan alle informatie in verband met Digitaal Brussel hierbhg.common.external_link_warning vinden: 

Als u merkt dat een administratie "Digitaal Brussel" niet respecteert, kunt u dit melden aan easy.brussels, het Agentschap voor Administratieve Vereenvoudiging van Brussels Hoofdstedelijk Gewest, via een van de onderstaande kanalen, en de probleemsituatie beschrijven.

Dankzij uw melding kan easy.brussels contact opnemen met de betrokken administratie om haar op de hoogte te brengen van de tekortkomingen en de nodige aanbevelingen te doen. U wordt op de hoogte gehouden van het gevolg dat aan uw melding wordt gegeven en van de publicatie ervan.

  • Per e-mail: info@easy.brussels 
  • Via het algemene oproepnummer: 02 204 21 11
  • Per post naar het volgende adres: easy.brussels, Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel
  • Aan het loket van de Iris Tower: Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel. 

Als u denkt dat een afspraak nodig is om de situatie uit te leggen, kunt u ook een afspraak maken (via teams of persoonlijk) met een agent van easy.brussels:

  • Via het algemene oproepnummer: 02 204 21 11
  • Aan het loket van de Iris Tower: Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel

Opgelet! Een melding is geen klachtbhg.common.external_link_warning.

Als u een klacht wilt indienen tegen een overheidsinstantie, vindt u hierbhg.common.external_link_warning alle informatie.

easy.brussels

Contacteer ons