Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

easy.brussels

easy.brussels is het agentschap voor administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds 2015 stellen we alles in het werk om de relatie tussen de overheid en de burgers te vereenvoudigen door de administratieve rompslomp te beperken en een betere gebruikerservaring te creëren.

Weg met administratieve complexiteit

Easy.brussels gaat al jaren de strijd aan met administratieve complexiteit om de relatie tussen overheidsinstellingen en gebruikers te vergemakkelijken en te optimaliseren. Een eenvoudiger administratie betekent tijdwinst, kostenbesparingen en meer transparantie en efficiëntie.

Ons agentschap verspreidt de principes van administratieve vereenvoudiging in alle instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Hiervoor doen we een beroep op het Begeleidingscomité voor Administratieve Vereenvoudiging (BAV), met vertegenwoordigers uit alle Brusselse gewestelijke instanties en leden van de Brusselse regering.

Zij analyseren samen de regelgeving en de bestaande procedures, waarna easy.brussels oplossingen voorstelt aan de betrokken overheidsinstellingen en indien nodig aan de Gewestregering. 

De rol van easy.brussels: 3 stappen

Analyseren, meten

Easy.brussels meet met verschillende analysetechnieken de administratieve lasten voor de gebruikers van de Brusselse overheidsdiensten en gaat na wat hun grootste frustraties zijn. 

Op basis daarvan stelt easy.brussels oplossingen voor om de administratieve taken gebruiksvriendelijker te maken en de relatie tussen de gebruikers en de overheid te verbeteren.

Sensibiliseren, concretiseren

Easy.brussels speelt een essentiële rol in de bewustmaking van gewestelijke en lokale instellingen om een duurzame administratieve vereenvoudiging teweeg te brengen. 

Easy.brussels informeert overheidsinstellingen en lokale besturen over alle aspecten van de administratieve vereenvoudiging, zoals digitale inclusie en eenvoudig juridisch taalgebruik. Vervolgens helpen we hen om die thema's te integreren en vereenvoudigingen door te voeren in hun structuren. 

Coördineren, verbeteren

Easy.brussels analyseert dus situaties en stelt verbeteringen voor, maar controleert daarnaast ook of de verbeteringen worden doorgevoerd in de openbare diensten. Vervolgens schrijft de organisatie een jaarverslag voor de regering met de prioriteiten en aanbevolen acties voor het volgende jaar. Daarbij wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van projecten en de realiteit op het terrein, die van jaar tot jaar kunnen veranderen.

Meer weten over de taken van easy.brussels en onze resultaten op het vlak van administratieve vereenvoudiging?

Download hier het laatste jaarverslag

Plan voor administratieve vereenvoudiging 2020-2025

Easy.brussels heeft een plan uitgewerkt met de belangrijkste uitdagingen en doelstellingen van de strategie voor administratieve vereenvoudiging van de Brusselse regering, zoals: 

  • De informatie en interactie met de gebruikers verbeteren dankzij een aangepaste fysieke en digitale ervaring.
  • Het aantal vragen naar gegevens en documenten beperken door een betere communicatie tussen de overheidsinstellingen (dankzij het Once Only-principe en Open Data).
  • Tools voor administratieve vereenvoudiging aanbieden (Externe linkbv. de eBox).
  • Toezicht houden op de implementatie van digitale diensten en ervoor zorgen dat ze voor iedereen toegankelijk zijn (digitale kloof dichten).

Bekijk het volledige Easy Way-plan

easy.brussels