Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)

De Franse Gemeenschapscommissie of ‘Commission communautaire française’ (COCOF) neemt de gemeenschapsbevoegdheden waar in het Brusselse Gewest die tot de Franse Gemeenschap behoren in het zuiden van het land. Dit komt in hoofdzaak neer op cultuur, onderwijs, volksgezondheid en maatschappelijk welzijn.

Opdrachten en bevoegdheden

Concreet neemt de COCOF in het Brusselse Gewest initiatieven op het vlak van culturele, onderwijs- en persoonsgebonden zaken. Ze kan instellingen oprichten en financieren, maar ook zelf initiatieven nemen binnen de gemeenschapsbevoegdheden.

De Franse Gemeenschap van België (Communauté française de Belgique) heeft aan de COCOF een reeks bevoegdheden overgedragen (sinds 1 januari 1994). De COCOF kan in deze materies haar eigen wetgevende teksten (decreten) goedkeuren.

Externe linkMeer informatie over de bevoegdheden van de Franse Gemeenschapscommissie (FR)

De instellingen

De Franse Gemeenschapscommissie bestaat uit een wetgevend orgaan (de Raad) en een uitvoerend orgaan (het College).

Raad van de Franse Gemeenschapscommissie

DeRaad van de Franse Gemeenschapscommissieofwel het ‘Parlement francophone bruxellois’ bestaat uit de 72 leden van de Franse taalgroep in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

College van de Franse Gemeenschapscommissie

Het Externe linkCollege van de Franse Gemeenschapscommissie (FR/NL) bestaat uit de Franstalige Ministers en uit de Franstalige Staatssecretarissen van de Gewestregering.