Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Innovatie, onderzoek en ontwikkeling

Via ondersteunings- en sensibiliseringsprogramma's stelt het Brussels Gewest alles in het werk om de activiteiten van ondernemingen met een hoog technologisch ontwikkelingspotentieel en het universitair en hoger onderwijs te promoten.

 • De voordelen van de ontwikkeling tussen ondernemingen en universiteiten zijn talloos: overdracht van technologieën en...

 • Een "spin-off" is een nieuwe onderneming in de technologische sector die ontstaan is uit een grotere organisatie.

Belangrijkste instanties inzake onderzoek en ontwikkeling (O&O)

Op federaal niveau

De Externe linkProgrammatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van activiteiten ten gunste van onderzoek en wetenschapsbeleid die vallen onder federale bevoegdheid, zoals:

 • onderzoeksprogramma's en -netwerken
 • beheer van de Belgische deelname aan Europese en internationale wetenschappelijke organisaties (European Space Agency, European Southern Observatory, European Synchrotron Radiation Facility enz.)
 • toezicht op de 10 federale wetenschappelijke instellingen.

Op gewestelijk niveau

Het Externe linknieuwe Gewestelijk Innovatieplan voor de periode 2021-2027 werd door Innoviris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) opgesteld.

Externe linkInnoviris financiert en ondersteunt onderzoek en innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De missie is gericht op de volgende gebieden:

 • cofinanciering van onderzoeks- en innovatieprojecten voor kleine en grote ondernemingen, onderzoekscentra, de non-profitsector en de publieke sector bij de ontwikkeling van creatieve oplossingen voor het Gewest van morgen, voor het welzijn en de welvaart van elke Brusselaar
 • sensibilisering over STEM-richtingen en -loopbaanmogelijkheden en voor de rol van wetenschap in de maatschappij
 • vertegenwoordiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in onderzoek en innovatie op nationaal, Europees en internationaal niveau en vergemakkelijking van de samenwerking binnen lokale ecosystemen.

Innoviris richt zich op onderzoeks- en innovatieprojecten die het potentieel hebben om stedelijke uitdagingen aan te gaan, vooral op het vlak van mobiliteit, voeding, gezondheid en sociale inclusie. Het doel is om kwaliteitsvolle jobs te creëren en bij te dragen tot de sociale en ecologische transitie van de Brusselse economie.

Hub.brussels ondersteunt bedrijven ook bij hun innovatie-inspanningen via Externe linkeen reeks diensten die hen ter beschikking worden gesteld:

 • netwerken met andere bedrijven uit dezelfde sector via de clusters
 • workshop programma rond innovatiebeheer 
 • hulp bij het verkrijgen van Europese financiering en bij het definiëren en versterken van uw voorstel