Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Samenwerken met universiteiten

De voordelen van de ontwikkeling tussen ondernemingen en universiteiten zijn talloos: overdracht van technologieën en innovatie, betere internationale concurrentiekracht, enz.

Er bestaan verschillende soorten partnerschappen tussen universiteiten en ondernemingen:

  • tests en analyses (op materiaal van de onderneming met de uitrusting en de knowhow van de universiteit)
  • haalbaarheidsstudies
  • ontwikkeling van prototypes en hun validatie
  • ontwikkelingsprojecten, zoals software
  • onderzoeksprojecten over meerdere jaren (ontwikkeling van nieuwe concepten, technologieën, toepassingen enz.).

Partnerschapsstructuren

Er bestaan diverse structuren om de communicatie te bevorderen en het partnerschap tussen de universitaire onderzoekscentra en de ondernemingen te stimuleren. Zo hebben de universiteiten interfacecellen opgericht. We zetten de universiteiten en hogescholen die in het Brussels Gewest gevestigd zijn of die er activiteiten uitoefenen op een rijtje.

Tweetalige structuur

InduTec - Transfer Technology Center
Vereniging van de Industriële Hogescholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Erasmushogeschool van Brussel, Haute Ecole Léonard de Vinci, Haute Ecole Lucia de Brouckère en Haute Ecole Paul-Henri Spaak)

Nellie Melbalaan 73, 1070 Brussel
Tel.: +32 (0)2 534 33 79
Fax: +32 (0)2 534 33 95
E-mail: indutec@indutec.be

Aan Franstalige kant

Université Libre de Bruxelles (ULB)

ULB-Interface
F. D. Rooseveltlaan 50 - bus 161, 1050 Brussel
Tel.: +32 (0)2 650 24 01
Fax: +32 (0)2 650 35 12

Université Catholique de Louvain (UCL)

Interface R&D
AC/ADRE - Administration de la recherche
Place de l'Université 1, 1348 Louvain-la-Neuve
Bâtiment Halles - 3de verdieping - lokaal A 306
E-mail: alain.dangoisse@uclouvain.be
Tel.: +32 (0)10 47 25 63
Tel. secretariaat: +32 (0)10 47 24 98

Hautes écoles de la Communauté Française

Cellule interface ADISIF- Entreprises
Avenue Gouverneur Bovesse 41 - bus 10, 5100 Jambes
Tel.: +32 (0)81 41 38 12
Fax: +32 (0)81 32 21 69

Aan Nederlandstalige kant

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Technology Transfer Interface
R&D-department - Gebouw M - 4de verdieping
Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Tel.: +32 (0)2 629 21 08 - +32 (0)2 629 22 07
Fax: +32 (0)2 629 36 40
E-mail: rd.interface@vub.ac.be

Logo Hub.brussels