Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Octrooien en intellectuele eigendom

Onderzoekers, ontwerpers of uitvinders die de vruchten van hun onderzoek of uitvindingen willen beschermen, moeten zich richten tot de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE), een openbare dienst van de federale overheid.

De intellectuele eigendom omvat verschillende aspecten: auteursrechten en naburige rechten, patenten, merken, tekeningen of modellen en tot slot de kwekersrechten.

Voor alle vragen over Externe linkintellectuele eigendom in België en in de Benelux kunt u contact opnemen met Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE), die deel uitmaakt van de Federale Overheidsdienst Economie, Kmo, Middenstand en Energie, en in het bijzonder van de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt.

Logo Hub.brussels