Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Formaliteiten bij overlijden

Het verlies van een naaste is een heel intense en moeilijke periode voor de nabestaanden, waarbij ook een aantal administratieve formaliteiten moet worden vervuld. De begrafenisondernemer kan de meeste van de formaliteiten voor u uitvoeren. Sommige zaken moet u echter zelf regelen, met name bij de gemeente.

Overlijdensverklaring en toelating tot begraven

Om te kunnen overgaan tot de begrafenis, moet een overlijden zo snel mogelijk worden gemeld aan de gemeente, zodat u een toestemming tot begrafenis krijgt. Deze toestemming wordt gegeven door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente die de overlijdensverklaring heeft ontvangen, m.a.w. die van de plaats van overlijden.

Een termijn van 24 uur na de vaststelling van het overlijden, opgesteld door een arts die ook het uur en de oorzaak van het overlijden vaststelt, moet worden nageleefd.

De verklaring van overlijden moet gebeuren bij de dienst Burgerlijke Stand van de plaats waar de persoon is overleden, en moet worden afgelegd door twee meerderjarige personen, al dan niet verwant met de overledene (dit kan dus de begrafenisondernemer zijn). De personen die de verklaring afleggen, dienen zich bij de dienst Burgerlijke Stand aan te melden met de identiteitskaart en het trouwboekje van de overledene en met elk document dat de verklaring kan bevestigen (bijv. het trouwboekje van de ouders van de overledene). Indien nodig geven die twee personen ook de laatste wilsbeschikkingen van de overledene af.

De familie of de begrafenisondernemer moet ook naar het gemeentebestuur gaan om de datum voor de begrafenis vast te leggen.

Het gemeentebestuur kan u meer inlichtingen verschaffen over wat u moet doen in geval van overlijden van een naaste. Neem contact op met uw gemeente.