Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Begrafenis en crematie

Naargelang de wilsbeschikkingen van de overledene, of die van de naasten als de overledene geen speciale wens heeft geuit tijdens zijn/haar leven, bestaan er verschillende begrafenismogelijkheden.

Kerkhoven

De kerkhoven zijn eigendom van de gemeente. Indien nodig kunt u bij uw gemeentebestuur de gegevens van het kerkhof opvragen. Ook de begrafenisondernemer kan u hierbij helpen.

Begrafenis

Uw gemeente kan u alle inlichtingen verschaffen over de begrafenis en de concessie.

Crematie

Er bestaat slechts één erkende crematieonderneming op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de Intercommunale Coöperatieve Vennootschap voor Crematie (ICVC).