bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Overlegorganen

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) is het belangrijkste sociaal-economische overlegorgaan van het Brussels Gewest.

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)bhg.common.external_link_warning verenigt de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, de middenstand en de werknemersorganisaties. De ESRBHG is belast met twee hoofdopdrachten in zijn verhoudingen met de politieke macht: advies en overleg. Alle informatie over de bijzondere bevoegdheden van de Economische en Sociale Raad vindt u op de website van de ESRBHG.

Orgaan van de non-profitsector

BRUXEObhg.common.external_link_warning is de confederatie van de Brusselse socialprofitondernemingen. BCSPO vertegenwoordigt heel uiteenlopende sectoren: onderwijs, gezondheidszorg, podiumkunsten, enz.

Organen op federaal niveau

Brupartners