bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Arbeidsovereenkomsten

Een arbeidsovereenkomst moet beantwoorden aan een aantal wettelijke criteria die de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer vastleggen. Wij zetten u op weg naar de juiste informatie over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten.

Alle informatie over arbeidsovereenkomsten vindt u in de brochure "Wegwijs in de arbeidsovereenkomst" (.pdf)bhg.common.external_link_warning, uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Ook de site 1819.brussels geeft informatie over arbeidsovereenkomstenbhg.common.external_link_warning.

Taalgebruik in Brussel

In België is het taalgebruik in de sociale betrekkingen gereglementeerd, al verschilt die reglementering per taalgebied. Ondernemingen met een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten de documenten opstellen in het Nederlands voor Nederlandstalige personeelsleden en in het Frans voor Franstalige personeelsleden. Dit geldt enkel voor industriële, commerciële en financiële ondernemingen.

1819.brussels Nederlands logo