bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Een onderneming starten, overnemen, omvormen of stopzetten

1819 : een gids bij elke stap van de levenscyclus van uw onderneming Op de site 1819.brussels vindt u alle informatie om een bedrijf op te starten, over te nemen, om te vormen of stop te zetten.

Elke ondernemer moet de tijd nemen om zijn project goed voor te bereiden. Een bedrijf oprichten is niet alleen een kwestie van financiering. Er komen ook wettelijke en administratieve stappen bij kijken. Stel uzelf de volgende essentiële vragen:

Is uw project levensvatbaar?

Zet uw plannen nauwgezet op papier voor u de grote stap zet en vraag advies aan iemand die ervaring heeft met het oprichten van een bedrijf.
Analyseer uw markt en uw positie ten opzichte van de concurrentie, maak een financiële analyse, verzamel informatie enz. Een businessplan opstellen is een essentiële stap om uw sterktes en zwaktes in kaart te brengen voor u van start gaat.

Welke rechtsvorm kiest u?

Deze keuze zal afhangen van verschillende criteria: de activiteit die u zult uitoefenen, het aantal personen dat hierbij betrokken zal worden, de organisatie, de financiering, de financiële verplichtingen die de activiteit met zich brengt, enzovoort.

Hoe stelt u een financieel plan op?

U zult een schatting moeten maken van uw omzet voor een of meerdere jaren. Op basis van uw financieel plan kunt u min of meer met zekerheid zeggen of de inkomsten uit uw activiteit toereikend zullen zijn om uw werkingskosten te dekken en eventueel zelfs winst te maken. Dit is een verplichte administratieve stap om te kunnen onderhandelen met externe financiers, bankiers of overheidsdiensten en het is wettelijk verplicht bij de oprichting van een vennootschap. Dit financieel plan moet worden ingediend bij een notaris.

Welke financiering is er vereist?

Om een bedrijf op te starten zijn er uiteraard financiële middelen nodig. U moet nagaan hoeveel u zelf kunt investeren in de opstart van uw bedrijf, het zogenaamde "eigen vermogen". In sommige gevallen zult u echter ook extern vermogen nodig hebben.

Daarnaast kan u ook nagaan of u in aanmerking komt voor bepaalde premies en subsidies. Meer informatie hierover vindt u in de rubriek "Steun en subsidiesbhg.common.external_link_warning" van de site van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

In de rubriek "Subsidiesbhg.common.external_link_warning" van de site 1819.brussels vindt u een overzicht van alle regionale, federale en Europese steunmaatregelen en incentives waarop u als ondernemer eventueel beroep kan doen.

Wat zijn de wettelijke formaliteiten?

In de meeste gevallen moet u een notariële akte laten verlijden. De oprichtingskosten omvatten hoofdzakelijk publicatiekosten in het Belgisch Staatsblad en de honoraria van de notaris. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaatbhg.common.external_link_warning.

Voor alle andere formaliteiten kunt u terecht bij een ondernemingsloket. Meer inlichtingen vindt u ook op de pagina "Formaliteiten en regelgeving" onder de rubriek "Zich vestigen als zelfstandige of handelaar" op deze portaalsite.

In het Brussels Gewest kunt u terecht bij de volgende organisaties

Contacteer ons

BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry)

Louizalaan, 500
1050 Brussel

Contacteer ons

Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)

Legrandlaan, 45
1050 Brussel
1819.brussels Nederlands logo
hub brussels logo
economie_werk