bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Mobiliteit

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft vervoersplannen geïmplementeerd, ook voor bedrijven, om de duurzame mobiliteit van zijn inwoners te stimuleren.

Bedrijfsvervoerplannen (BVP)

Low Emission Zone (LEZ)

De term “lage-emissiezone” duidt een stad of een deel van de stad aan waar de meest verontreinigende voertuigen niet mogen rijden.
De gewestelijke permanente lage emissiezone (LEZ) is van kracht op het grondgebied van de 19 Brusselse gemeenten.

Haven van Brussel