bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Milieu

Het begrijpen van de milieu- en ruimtelijke ordeningswetgeving is van cruciaal belang voor bedrijven en particulieren. Gelukkig zijn er middelen beschikbaar om aan deze wettelijke vereisten te voldoen.

Ingedeelde inrichtingen

Onder "ingedeelde inrichtingen" wordt verstaan de activiteiten, uitrustingen of producten die gevolgen kunnen hebben voor het milieu en hun omgeving  en een milieuvergunning vereisen.

Bodem

Bedrijfsvervoerplannen (BVP)

Low Emission Zone (LEZ)

De term “lage-emissiezone” duidt een stad of een deel van de stad aan waar de meest verontreinigende voertuigen niet mogen rijden.
De gewestelijke permanente lage emissiezone (LEZ) is van kracht op het grondgebied van de 19 Brusselse gemeenten.