Scholen

Scholen zorgen voor veel verkeer, zowel voetgangers, fietsers als auto's. Een efficiënte organisatie is essentieel om de weg naar school en de schoolomgeving veiliger en leefbaarder te maken.
Scholen zorgen voor veel verkeer, zowel voetgangers, fietsers als auto's. Een efficiënte organisatie is essentieel om de weg naar school en de schoolomgeving veiliger en leefbaarder te maken. Het Brussels Gewest zet zich hiervoor in en voorziet de scholen van de nodige werkmiddelen.

Alle kleuterscholen, lagere scholen en secundaire scholen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ongeacht het scholennet waartoe ze behoren, worden aangespoord om, met de steun van Mobiel Brussel, een eigen schoolvervoerplan uit te werken.

Een schoolvervoerplan heeft een tweeledige doelstelling. Het gaat er dus niet alleen om de weg naar school en de schoolomgeving veiliger te maken, maar ook om de leerlingen meer zelfstandig te maken in hun verplaatsingen.

Op de website van Brussel Mobiliteit vindt u alle conctactpunten en informatie om uw schoolvervoerplan op te stellen.