bhg.skip_to_content.title
Région de Bruxelles-Capitale - Page d'accueil

La législation régionale et (inter)nationale

Vous voulez en savoir plus sur les ordonnances, les décisions et les circulaires qui sous-tendent le budget ? Plongez dans la législation de la Région de Bruxelles-Capitale.

Cadre régional général

Signatures et actes du Gouvernement

Budget et contrôle budgétaire

Compte général

Engagements et liquidations

Contrôle

Acteurs financiers

Gestion des engagements garantis

Gender budgeting

Dette

Législation européenne

Cadre budgétaire européen

Basiswetgeving voor de programmatie EFRO

Basiswetgeving voor de consolidatie

Het betreft hier het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen.

Het ESR verdeelt de economie in sectoren (producenten, gezinnen, overheid, rest van de de wereld). Sector 13 omvat de overheidssector.

In deze sector vindt men o.a. de subsector 13.12 van de deelstaatoverheden, waartoe de het Brusselse hoofdstedelijke gewest en zijn AAE’s behoren. Dat is de reden voor de consolidatie. De convergentiecriteria wat betreft overheidsfinanciën (Maastricht) zoals het buitensporig overheidstekort (< 3% bnp) en de openbare schuld (< 60% bnp) zijn gedefinieerd door de regels van het SER en zijn van toepassing op de sector van de overheidsdiensten.

Uitgaven gefinancieerd door de EU in het kader van overheidsopdrachten

Législation fédérale