Dieren welzijn: geef uw mening!

Waarom verandert de wet?
Omdat de wereld, de mentaliteit en onze relatie met dieren veranderen.
 
Wist u dat de Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren die door de federale overheid werd goedgekeurd, dateert van 14 augustus 1986 en nog altijd de referentietekst is voor het Brussels Gewest? Sinds 1986 is deze wet meermaals bij amendement gewijzigd en in 2014 kwam de bevoegdheid in handen van de 3 gewesten. Voor het Brussels Gewest is het van essentieel belang om het wettelijk kader voor de bescherming en het welzijn van dieren op zijn grondgebied te moderniseren.
 
Geef uw mening!
Het Brussels Gewest wil zijn eigen wet, een verzameling maatregelen voor het dierenwelzijn, opstellen met de steun van de burgers, die als eersten kunnen aangeven welke bescherming en welk kader ze willen. Het is een gelegenheid om de wet van 1986 te onderzoeken, te verduidelijken en te verbeteren, rekening houdend met de veranderende mentaliteit en de gevoeligheid van elke burger die zijn mening over deze belangrijke kwestie wil geven.
 
Geef uw mening via de website geefonsuwstem.brussels