U bent hier: Home / Wonen in Brussel / Deelnemen aan het openbare leven / Geef uw mening

Geef uw mening

Hoe kunnen burgers contact opnemen met hun besturen, hun politieke vertegenwoordigers of andere organisaties, om vragen te stellen of hun mening te uiten?
Elke burger heeft het recht om zijn mening te geven, zij het via een vereniging, een ombudsdienst of rechtstreeks aan de betrokken besturen. Hieronder helpen we u op weg naar de juiste persoon.

Contact opnemen met de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Bijna 1600 medewerkers verdeeld over zes besturen, op vier sites, beheren zeer uiteenlopende bevoegdheden om de Brusselse burgers en ondernemingen een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden in een context van duurzame ontwikkeling en met inachtneming van de waarden van de overheidsdienst.

Om contact op te nemen met de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, moet u het contactformulier op de website van de GOB invullen. Daar vindt u ook informatie over de werking van de GOB en nieuws over belangrijke gebeurtenissen binnen de organisatie.

In dialoog met de parlementsleden

Het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een volwaardige parlementaire assemblee, samengesteld uit 72 Franstalige en 17 Nederlandstalige afgevaardigden. U kunt contact opnemen met de parlementsleden via de website van het Brussels Parlement.

Aan Nederlandstalige kant

U vindt de e-mailadressen van de Nederlandstalige parlementsleden op de website van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Deze website bevat bovendien veel informatie over de werking en de activiteiten van deze instelling.

Aan Franstalige kant

U kan een vraag stellen aan de Franstalige parlementsleden (FR) via het formulier op de website van het Parlement van de Franstalige Brusselaars (PFB) (FR).

De gemeentelijke ombudsdiensten

Elke burger of rechtspersoon (bijv. onderneming, vereniging) die vindt dat een dienst van het gemeentebestuur (waaronder het gemeentelijk onderwijs), de politie of het OCMW niet heeft gehandeld conform zijn opdracht, kan contact opnemen met de betrokken dienst. Als de antwoorden niet afdoend zijn, kunt u in sommige gemeentes terecht bij een ombudsdienst.

De ombudsdiensten, op alle overheidsniveaus

Alle overheidsniveaus, net als bepaalde economische sectoren (banken, verzekeraars, telecombedrijven) of overheidsdiensten (pensioenen, postdiensten, openbaar vervoer), beschikken tegenwoordig over een ombudsdienst. Deze ombudsdiensten werken overigens samen.

Een probleem met een bestuur of een dienstverlener?

Surf naar de portaalsite van de Belgische ombudsmannen Deze website werd opgericht op initiatief van Permanent Overleg Ombudslui (POOL), een informeel netwerk waar de onafhankelijke Belgische ombudsmannen voor de overheidsdiensten van de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen en van sommige steden en gemeentes bij aangesloten zijn. Ook een aantal onafhankelijke ombudsmannen uit de privésector zijn lid van POOL.

Een probleem op Internet?

eCops is een online Belgisch meldpunt waar je als Internetgebruiker misdrijven op of via Internet kan melden.

Online bemiddeling via Belmed

U bent particulier en hebt een probleem met een handelaar …
U bent handelaar en hebt een probleem met een consument … 
U wilt uw probleem snel en zo goedkoop mogelijk oplossen.
Belmed helpt u in uw zoektocht naar een oplossing voor uw probleem.

 

Een vraag over deze website